Thêm nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2013

Mới đây Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh đã có thông báo chính thức về thông tin xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 2 hệ chính quy năm 2013.

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 2 hệ chính quy năm 2013: 1. Đại học hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 100 - Thời gian đào tạo : 4 năm 2. Cao đẳng hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 950 - Thời gian đào tạo: 3 năm 3. Liên thông cao đẳng lên đại học - hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 300 4. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng - Hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 100

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH (Kí hiệu trường: DDM)
Xét tuyển đại học, cao đẳng đợt 2 hệ chính quy năm 2013

1. Đại học hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 100  - Thời gian đào tạo : 4 năm

TT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Khối thi Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển
Điểm
xét tuyển
1  Kỹ thuật mỏ; gồm 02 chuyên ngành: D520601 A 13,0 Chung các
ngành và chuyên ngành
        - Kỹ thuật mỏ hầm lò      
        - Kỹ thuật mỏ lộ thiên      
2  Kỹ thuật tuyển khoáng D520607 A 13,0
3  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 4 chuyên ngành: D510301 A 13,0
        - Công nghệ Cơ điện mỏ      
        - Công nghệ Cơ điện tuyển khoáng      
        - Công nghệ kỹ thuật điện      
        - Công nghệ kỹ thuật điện tử      
4  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D510303 A 13,0
5 Kế toán D340301 A, A1, D1 A, A1: 13,0
     D1: 13,5
6 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ; gồm 02 chuyên ngành: D520503 A 13,0
              - Trắc địa công trình      
              - Trắc địa mỏ      
7 Công nghệ kỹ thuật cụng trình xây dựng
(Chuyên ngành: Xây dựng mỏ và công trình ngầm)
D510102 A 13,0
8 Công nghệ thông tin; gồm 02 chuyên ngành: D480201 A  
              - Hệ thống thông tin      
              - Công nghệ phần mềm      
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí; gồm 02 chuyên ngành D510201 A 13,0
              -  Công nghệ cơ khí mỏ      
              - Tự động hóa thiết kế công nghệ cơ khí      

2. Cao đẳng hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển:  950  - Thời gian đào tạo: 3 năm

TT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Khối thi Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Điểm
xét tuyển
1   Công nghệ kỹ thuật mỏ; gồm 0 2 chuyên ngành: C511001 A 10,0 Chung
các
ngành và
chuyên
ngành
              - Khai thác mỏ hầm lò      
              - Khai thác mỏ lộ thiên      
2 Quản trị kinh doanh C340101 A, D1    A: 10,0
      D1: 10,0
3 Tin học ứng dụng C480202 A, A1 10,0
4 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá C510303 A 10,0
5 Công nghệ kỹ thuật cụng trình xây dựng C510102 A 10,0
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 5 chuyên ngành: C510301 A 10,0
Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Cơ điện mỏ; Cơ điện tuyển khoáng; Máy và thiết bị mỏ                                      
7 Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 A 10,0
8 Công nghệ kỹ thuật địa chất C515901 A 10,0
9 Kế toán C340301 A, D1     A: 10,0
      D1: 10,0
10 Công nghệ kỹ thuật trắc địa;  gồm 02 chuyên ngành: C515902 A 10,0
     - Trắc địa mỏ      
     - Trắc địa công trình      
11  Công nghệ tuyển khoáng C511002 A 10,

3. Liên thông cao đẳng lên đại học - hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển: 300 

TT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Khối thi Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển
Điểm
xét tuyển
1  Kỹ thuật mỏ; gồm 02 chuyên ngành: D520601 A 13,0 Chung các
ngành
        - Kỹ thuật mỏ hầm lò      
        - Kỹ thuật mỏ lộ thiên      
2  Kỹ thuật tuyển khoáng D520607 A 13,0
3  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 4 chuyên ngành: D510301 A 13,0
        - Công nghệ Cơ điện mỏ      
        - Công nghệ Cơ điện tuyển khoáng      
        - Công nghệ kỹ thuật điện      
        - Công nghệ kỹ thuật điện tử      
4  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá D510303 A 13,0
5 Kế toán D340301 A, A1, D1 A, A1: 13,0
     D1: 13,5
6 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ; gồm 02 chuyên ngành: D520503 A 13,0
              - Trắc địa cụng trình      
              - Trắc địa mỏ      
7 Công nghệ kỹ thuật cụng trình xây dựng
(Chuyên ngành: Xây dựng mỏ và công trình ngầm)
D510102 A 13,0

 
4. Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng - Hệ chính quy: Chỉ tiêu tuyển:  100

TT Ngành, chuyên ngành Mã ngành Khối thi Điểm nhận hồ sơ xét tuyển Điểm
xét tuyển
1 Công nghệ kỹ thuật mỏ
(chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật mỏ hầm lò)
C511001 A 10,0 Chung
các
ngành
2 Công nghệ kỹ thuật cụng trình xây dựng C510102 A 10,0
  (chuyên ngành: Xây dựng mỏ và công trình ngầm)      
3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 3 chuyên ngành C510301 A 10,0
                    - Công nghệ cơ điện mỏ      
                    - Cơ điện tuyển khoáng      
                    - Công nghệ kỹ thuật điện      
4  Công nghệ tuyển khoáng C511002 A 10,0

- Hồ sơ xét tuyển: Gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2013 có đóng dấu đỏ của Trường + Lệ phí
xét tuyển + một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
- Nộp hồ sơ xét tuyển: Gửi cho Trường theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại Trường
- Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 20/8/2013 đến 17 giờ 00 ngày 10/9/2013
- Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển : Phòng Đào tạo - Trường đại học Công nghiệp Quảng NinhXã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DDM gửi 8712

Trong đó DDM là Mã trường

 

 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Thêm nhiều chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247