Thông báo điểm chuẩn NV2 và xét NV3 vào Đại Học Phú Yên

Sáng nay Đại Học Phú Yên đã thông báo đến thí sinh điểm chuẩn nguyện vọng 2 đồng thời xét tuyển thêm 55 chỉ tiêu NV3 vào trường.

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 như sau:

1. Điểm trúng tuyển NV2 đại học, cao đẳng

1.1. Trình độ đại học        

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

1

Sư phạm Tin học

D140210

A

14.5

A1

14.0

D1

14.5

2

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

13.5

D1

14.0

3

Sinh học

D420101

A, A1

14.0

B

15.0

4

Hóa học

D440112

A, A1

13.0

B

14.0

5

Ngôn ngữ Anh

D220201

A1

15.5

D1

16.0

6

Văn học

D220330

C

14.5

D1

14.0

7

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

D220113

C

14.0

D1

13.5

1.2. Trình độ cao đẳng

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển NV2

1

Giáo dục Tiểu học

C140202

A,A1

16.0

C

17.0

D1

16.5

2

Sư phạm Vật lý (Chuyên ngành Lý-Hóa)

C140211

A, A1

14.0

B

14.0

3

Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh-KTNN)

C140213

A, A1

13.0

B

13.5

4

Sư phạm tiếng Anh

C140231

A1

13.0

D1

14.0

5

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1

10.0

D1

10.0

6

Kế toán

C340301

A, A1

10.0

D1

10.0

7

Chăn nuôi

C620105

A,A1

10.0

B

11.0

8

Lâm nghiệp

C620201

A

10.0

A1

10.0

B

11.0

9

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

10.0

D1

10.0

10

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

10.0

D1

10.0

11

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch)

C220113

C

11.0

D1

10.0

 Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: HSPT, UT2, UT1.

- Chênh lệch ĐTT giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

- Chênh lệch ĐTT giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

2. Điểm nhận xét tuyển NV3 đại học, cao đẳng

2.1. Trình độ đại học: 5 chỉ tiêu  

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm xét tuyển NV3

Số lượng cần tuyển

1

Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

D220113

C

14.0

05

2.2. Trình độ cao đẳng: 50 chỉ tiêu

STT

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm xét tuyển NV3

Số lượng cần tuyển

1

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1

10.0

06

D1

10.0

04

2

Chăn nuôi

C620105

A,A1

10.0

06

B

11.0

04

3

Lâm nghiệp

C620201

A

10.0

03

A1

10.0

03

B

11.0

04

4

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1

10.0

06

D1

10.0

04

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

10.0

06

D1

10.0

04

Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: HSPT, UT2, UT1.

- Chênh lệch ĐTT giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

- Chênh lệch ĐTT giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

3. Một số quy định xét tuyển nguyện vọng 3

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển NV3vào các ngành đại học, cao đẳng từ ngày 11/9/2013 đến hết ngày 26/9/2013. Hồ sơ xét tuyển NV3 được gởi qua bưu điện hoặc gởi trực tiếp, gồm:

+ Giấy chứng nhận điểm thi ĐH (bản có dấu đỏ) của trường tổ chức thi.

+ Lệ phí xét tuyển: 15.000đồng/thí sinh.

+ Bì thư ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh, đã dán sẵn tem. 

- Ngày công bố kết quả xét tuyển nguyện vọng 3: 02/10/2013

- Nơi nhận hồ sơ xét tuyển NV3: Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843119. Website: www.pyu.edu.vn.  

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Thông báo điểm chuẩn NV2 và xét NV3 vào Đại Học Phú Yên

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247