Thông tin tuyển sinh Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 2019

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2019, theo đó trường tuyển sinh theo nhiều đợt trong năm.

2.1. Đối tượng tuyển sinh:            - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:                Trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:     Xét tuyển;

Ghi chú:               Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh theo nhiều đợt, đó là: đợt 1 và đợt bổ sung (đợt bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần). Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh theo các phương thức sau:             

a) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN.

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia.

c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
Các ngành đào tạo đại học              
Khoa học giáo dục 7140102 51 4 A00 A16 C15 D01
Quản trị chất lượng giáo dục 7140103 51 4 A00 A16 C15 D01
Quản trị công nghệ giáo dục 7140116 51 4 A00 A16 C15 D01
Quản trị trường học 7140117 51 4 A00 A16 C15 D01
Sư phạm Toán học 7140209 61 4 A00 A16 B00 D90
Sư phạm Vật lý 7140211 42 3 A00 A16 B00 D90
Sư phạm Hoá học 7140212 42 3 A00 A16 B00 D90
Sư phạm Sinh học 7140213 42 3 A00 A16 B00 D90
Sư phạm Ngữ văn 7140217 61 4 C00 C15 D01 D78
Sư phạm Lịch sử 7140218 29 1 C00 C15 D01 D78
Sư phạm khoa học tự nhiên 7140247 23 2 A00 A16 B00 D90
Tham vấn học đường 7310402 51 4 A00 A16 C15 D01
         

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:              

Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT cho từng phương thức xét tuyển cụ thể như sau:

a. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.

- Thí sinh thuộc các huyện nghèo (theo quy định tại Nghị định 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013) và thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành.

- Xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh THPT thuộc ĐHQGHN và học sinh một số trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN.

b) Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia: Căn cứ trên điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN;

c) Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level là điểm mỗi môn thi trong tổ hợp kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đạt từ 60/100 điểm (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60) trở lên.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:        

Trường tuyển sinh đầu vào theo các nhóm ngành: 1) Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên, 2) Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử, 3) Quản trị trường học, Quản trị chất lượng giáo dục, Quản trị công nghệ giáo dục; Tham vấn học đường; Khoa học giáo dục với các tổ hợp xét tuyển tương ứng (cụ thể trong bảng sau). Sau khi sinh viên hoàn thành các học phần chung trong năm thứ nhất, Trường sẽ xét phân ngành cho sinh viên dựa trên các căn cứ:

- Nguyện vọng của thí sinh viên;

- Kết quả thi tuyển sinh;

- Điểm trung bình chung tích lũy.

TT

Mã trường

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/bài thi

THPT Quốc gia

Chứng chỉ A-level

Quy định trong xét tuyển

1

QHS

Sư phạm Toán

GD1

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, KHTN, Ngữ văn (A16)

- Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

- Toán, KHTN, Tiếng Anh (D90)

Chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 môn thi  tương ứng với tổ hợp môn thi THPT Quốc gia của ngành học.

- Sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để tuyển sinh theo nhóm ngành, sau khi hoàn thành các học phần chung sẽ phân ngành.

2

Sư phạm Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

5

Sư phạm KHTN

6

Sư phạm Ngữ Văn

GD2

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

- Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh (D78)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

7

Sư phạm Lịch sử

8

Quản trị trường học

GD3

- Toán, Vật lý, Hóa học (A00)

- Toán, Ngữ văn, KHTN (A16)

- Toán, Ngữ văn, KHXH (C15)

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

9

Quản trị công nghệ giáo dục

10

Quản trị chất lượng giáo dục

11

Tham vấn học đường

12

Khoa học giáo dục

2.7. Tổ chức tuyển sinh:               

2.7.1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ 06/8/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/8/2019.

2.7.2. Kế hoạch và yêu cầu cụ thể của từng phương thức xét tuyển

a. Phương thức xét tuyển theo kết quả tổ hợp các môn thi/bài thi THPT Quốc gia

i) Thí sinh nộp phiếu ĐKXT, hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, lệ phí ĐKXT theo quy định của Sở GDĐT/Bộ GDĐT. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

ii) Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời hạn quy định tại Hướng dẫn tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của ĐHQGHN.

iii) HĐTS căn cứ vào kết quả thi để xét tuyển bình đẳng tất cả các nguyện vọng của thí sinh đăng ký. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (tính đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy không làm tròn số); cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. Trường hợp các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

iv) HĐTS công bố kết quả trúng tuyển tại địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn dự kiến trước 17h00 ngày 09/8/2019;

v) Thí sinh xác nhận nhập học vào Trường ĐHGD bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn đồng thời gửi chuyển phát nhanh Giấy chứng nhận kết quả thi (bản chính) tới Trường ĐHGD (tòa nhà G7, Số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 17 giờ 00 ngày 15/8/2019 tính theo dấu bưu điện. Một số vấn đề lưu ý về việc xác nhận nhập học và cách thức xác nhận nhập học trực tuyến cụ thể như sau:

- Đăng nhập vào địa chỉ tuyensinh.vnu.edu.vn mục “ĐẠI HỌC” và “Kết quả xét tuyển và Nhập học” hoặc education.vnu.edu.vn.

- Nhập MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN (ghi trên Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019) để XÁC NHẬN nhập học vào Trường ĐHGD. Mã đăng ký xét tuyển chỉ được sử dụng duy nhất 01 lần. Thí sinh đã sử dụng mã đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHGD sẽ không được phép rút/hủy hồ sơ hay xác nhận vào bất kỳ trường đại học/cơ sở giáo dục nào khác trên cả nước trong các đợt xét tuyển năm 2019.

- Thí sinh hoàn thiện các thông tin cá nhân: Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ liên hệ trên tài khoản xác nhận trực tuyến và làm theo các hướng dẫn khác.

- Thí sinh đăng nhập tài khoản sau khi hoàn thành xác nhận trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinh.vnu.edu.vn, mục "Kết quả xét tuyển và Nhập học” để kiểm tra thông tin.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin cá nhân, kết quả thi, nguyện vọng ĐKXT và xác nhập nhập học. HĐTS Trường ĐHGD có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin ĐKXT và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trong thời hạn quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và HĐTS được xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung.

b. Phương thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh

i) Thí sinh sử dụng kết quả thi A-Level, tải phiếu ĐKXT theo mẫu tại cổng thông tin tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn.

ii) Thí sinh hoàn thiện phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp hoặc thư chuyển phát nhanh tới HĐTS từ ngày 15/7/2019 đến ngày 20/7/2019. Thí sinh được ĐKXT tối đa 02 nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

iii) HĐTS xét tuyển theo nguyên tắc từ cao đến thấp đến hết chỉ tiêu phân bổ tương ứng của từng nguồn tuyển. Nếu có các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển thí sinh ĐKXT có nguyện vọng ưu tiên cao hơn.

iv) HĐTS công bố kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển trên website của đơn vị trước ngày 09/8/2019;           

v) Thí sinh kiểm tra danh sách trúng tuyển tại tuyensinh.vnu.edu.vn hoặc education.vnu.edu.vn và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia đến HĐTS Trường ĐHGD trước 17 giờ 00, ngày 15/8/2019 bằng thư chuyển phát nhanh (tính theo dấu bưu điện) hoặc nộp trực tiếp tại Trường ĐHGD để xác nhận nhập học.

vi) HĐTS gửi Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển vào Trường cho thí sinh trước ngày 19/8/2019;

2.7.3. Thời gian nhập học đợt 1: dự kiến từ ngày 18/8/2019 đến ngày 22/8/2019;

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Thông tin tuyển sinh Đại học Giáo dục - ĐHQG Hà Nội 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!