Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa công bố phương thức tuyển sinh riêng 2015

Năm 2015, Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa thực hiện tuyển sinh theo hai phương thức: Xét tuyển dựa kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi Quốc gia và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Phương án tuyển sinh:

1. Phương thức tuyển sinh: Từ năm 2015, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đề nghị Bộ cho phép nhà trường thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau đây:

Xét tuyển dựa kết quả thi của các thí sinh dự thi theo kỳ thi Quốc gia.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương ương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Hai phương thức tuyển sinh nêu trên được áp dụng cho tất cả các ngành của trường.

1.1 Phương thức 1: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Phương thức này chỉ sử dụng kết quả thi ở cụm thi do trường Đại học chủ trì. Thi sinh thi ở cụm địa phương vẫn được xét bằng phương thức hai là xét học bạ.

            Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường tương ứng với các khối thi như sau:

            + Khối A    :  Toán, Lý, Hóa.

            + Khối A1  :   Toán, Lý, Tiếng Anh.

            + Khối B    :   Toán, Sinh, Hóa.

            + Khối D1  :   Toán, Văn, Tiếng Anh.

a. Tiêu chí xét tuyển: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh theo phương thức này dựa trên 02 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (của Kỳ thi Trung học phổ thông THPT quốc gia);

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình của 3 môn thi theo khối thi của ngành đăng ký xét tuyển trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia ở cụm thi do trường Đại học chủ trì bằng hay cao hơn điểm trúng tuyển bậc cao đẳng theo khối thi ( theo quy định điểm chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo).

Truong CD Cong nghiep Tuy Hoa cong bo phuong thuc tuyen sinh rieng 2015

CĐ Tuy Hòa xét tuyển theo 2 phương thức và lấy điểm từ cao xuống

* Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu

b. Chỉ tiêu và ngành học

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển theo phương thức 1 khoảng 60% tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 20 ngành học (ở phụ lục 5).

c. Quy trình, thời gian và điều kiện xét tuyển tuân thủ theo Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

d. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

            - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

1.2 Phương thức 2: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển vào các ngành đào tạo của Trường tương ứng với các khối thi như sau:

            + Khối A  :  Toán, Lý, Hóa.

            + Khối A1:   Toán, Lý, Tiếng Anh.

            + Khối B  :   Toán, Sinh, Hóa.

            + Khối D1:   Toán, Văn, Tiếng Anh.

a. Tiêu chí xét tuyển: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển sinh theo phương thức này dựa trên 03 tiêu chí như sau:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Tiêu chí 3: Điểm trung bình của 3 môn theo khối thi của ngành đăng ký xét tuyển trong 6 học kỳ (gồm: Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 10; Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11; Học kỳ 1 và Học kỳ 2 lớp 12) đạt 5,5 điểm trở lên.

Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển (điểm ưu tiên không được tính vào các tiêu chí trên)

* Xây dựng công thức xác định điểm trúng tuyển.

Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên.

        i =1,2,3

Trong đó:

            M i là điểm trung bình chung của môn tham gia xét tuyển;

            M i, j là điểm môn tham gia xét tuyển ở học kỳ j;

            j=1,2,3,4,5, 6 tương ứng với học kỳ 1, 2 lớp 10, học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1,2 lớp 12.

            Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

* Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu

b. Chỉ tiêu và ngành học

Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa tuyển theo phương thức 2 khoảng 40%  tổng chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2015 theo 20 ngành học (ở phụ lục 5).

c. Quy trình xét tuyển:

1/  Nộp Hồ sơ xét tuyển gồm;

- Phiếu đăng ký xét tuyển (download trên trang Web của trường);

- Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận.

2/  Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

            - Thời gian từ : 15/06 - 15/10/2015, chia ra 4 đợt:

                        + Đợt 1: 15/06 - 30/07/2015;

+ Đợt 2: 05/08 - 25/08/2015;

+ Đợt 3: 30/08 - 20/09/2015;

+ Đợt 4: 25/09 - 15/10/2015.

 (Nếu còn chỉ tiêu khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nhà trường sẽ tổ chức đợt tiếp theo).

- Địa điểm: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Tuy Hòa, Phú Yên);

- Phương thức nộp:

+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa hoặc gửi theo phát chuyển nhanh qua Bưu điện (Điện thoại: 057.3838241; Email:phongtsgtvl.tic@gmail.com).

d. Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

            - Chính sách ưu tiên: thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.

- Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015

Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Tin học ứng dụng

C480202 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Kế toán

C340301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ kĩ thuật hóa học

C510401 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
200
Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
200
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
200
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Tài chính – Ngân hàng

C340201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Truyền thông và mạng máy tính

C480102 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
40
Quản trị kinh doanh

C340101 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
100
Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
100
Công nghệ cơ điện tử

C510203 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Thiết kế đồ họa

C210403 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
50
Quản lí đất đai

C850103 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
60
Công nghệ sinh học

C420201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
40
Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
50
Công nghệ thực phẩm

C540102 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Sinh học, Hoá học
100
Công nghệ chế tạo máy

C510202 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
50

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

                       BỘ CÔNG THƯƠNG                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  CÔNG NGHIỆP TUY HÒA     

 

    

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HÒA NĂM 2015

 

Kính gửi:  Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

 

  1. Họ tên Thí sinh:…………………………………     Nam/Nữ: ………………………....…
  2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………      Nơi sinh: ……………………………
  3. Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………................

 Điện thoại liện lạc: …………………………….Email: …………………………………...

  1. Thuộc đối tượng:………………………… Khu vực:……………………………………….
  2. Dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT nhưng không dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng:

Đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT khoá ngày:……….tháng……………năm…………..

Tại trường:………………………… Huyện (quận):…………… Tỉnh (thành phố):………

Xếp loại hạnh kiểm lớp 12:………….

           Ngành đăng ký xét tuyển:  …………………………………………

           Mã ngành: Ccccccc.

5.1.  Điểm trung bình của các môn theo khối xét tuyển:

       Môn:………....điểm………; Môn:...………..điểm………; Môn:...……….. điểm………;

(Ghi chú: Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển bao gồm: Khối A: Toán,Lý, Hóa; Khối A1: Toán, Lý, Tiếng Anh; Khối B: Toán, Hóa, Sinh; Khối D1: Toán, Văn, Tiếng Anh)

  1. Dành cho đối tượng có dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2015:

Đã dự thi vào trường Đại học, Cao đẳng:………………… ngày……tháng……năm 2015

Số báo danh (Ghi cả phần chữ):………………………………………. Khối thi:…………

Đạt kết quả (Không nhân hệ số):

Môn:……………………………..điểm………………………..........

Môn:……………………………..điểm………………………..........

Môn:……………………………..điểm……………………………..

Nay tôi có nguyện vọng xin xét tuyển vào ngành:………………………… Mã ngành:

......... thuộc bậc đào tạo Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Giấy báo Kết quả xét tuyển xin gửi cho tôi theo địa chỉ:  ……………………………….

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm!.

                                                                                      …….., ngày......tháng…..năm 2015

                                                                                                           Người làm đơn

                                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguồn Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa công bố phương thức tuyển sinh riêng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH