Trường Đại học Nguyễn Trãi

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 trường Đại học Nguyễn Trãi.
  • Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Trãi năm 2013

    Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nguyễn Trãi năm 2013

    Trường Đại học Nguyễn Trãi vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 với tổng chỉ tiêu 1.200. Trong đó, có 1.000 chỉ tiêu dành cho bậc Đại học va 200 chỉ tiêu dành cho bậc Cao đẳng. Trường không tổ chức thi mà xét tuyển trình độ đại học và cao đẳng theo kết quả đề thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

Viết bình luận:Trường Đại học Nguyễn Trãi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247