Trường sĩ quan lục quân 1 tuyển 1662 chỉ tiêu năm 2015

Đại học Trần Quốc Tuấn - sĩ quan lục quân 1 công bố chỉ tiêu tuyển sinh và phương án tuyển sinh năm 2015 cụ thể như sau:

TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

Ký hiệu trường

 Mã ngành  Môn thi xét tuyển

Chỉ tiêu năm 2015

- Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 069 598 219

- Website: www.sqlq1.edu.vn.com

 LAH      1.662

Các ngành đào tạo đại học quân sự

     

535

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

535

Các ngành đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở

     

887

- Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở

 

D860230

Văn, Sử, Địa

312

- Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở

 

C860230

Văn, Sử, Địa

419

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học (vừa làm vừa học)

 

D860230

Văn, Sử, Địa

156

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an

     

240

- Đại học chính quy: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

120

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học: Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân

 

D860210

Toán, Lý, Hóa

120

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kêt quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT.

Trường hơp xét tuyển đến môt mức điểm nhất đinh vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyến theo các tiêu chí phụ, như sau:

1)    Tiêu chí 1: Các ngành tuyển sinh tổ họp môn thi: Toán, Lý, Hóa và Toán, Văn, Sử thí sinh có điếm thi môn Toán cao hơn sê trúng tuyển; các ngành tuyển sinh tố hợp môn thi: Văn, Sử, Địa thí sinh có điếm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 hoc kỳ (hoc kỳ 1, hoc kỳ 2 của năm hoc lóp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hon sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lóp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

*  Đại học quân sự:

-   Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đưong);

- Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực phía Nam và phía Bắc; Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam từ tính Thừa Thiên - Huế trở ra;

-Tuyển 05 chì tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

*  Đại học, cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

-  Tuyến thí sinh nam từ Thừa Thiên - Huế trờ ra, phải qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn; thỉ sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

Đào tạo theo địa chỉ cho Bộ Công an: Nguồn tuyển do Bộ Công an quy định.

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

20 bình luận: Trường sĩ quan lục quân 1 tuyển 1662 chỉ tiêu năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH