Trường sĩ quan thông tin tuyển 1245 chỉ tiêu năm 2015

Thông tin tuyển sinh trường sĩ quan thông tin năm 2015. Trường tuyển 1245 chỉ tiêu, trong đó trường dành 100 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên ĐH.

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

Mã trường 

Mã ngành 

 Môn thi xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

- Số 101 Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

- ĐT: (058)3 831 805

- Website: www.tcu.edu.vn

 

 

 

1.245 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

TTH

 

 

345

Ngành Chỉ huy kỹ thuật thông tin

 

D860219

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

345

Các ngành đào tạo đại học dân sự

TCU

 

 

500

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

250

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Văn, Tiếng Anh

250

Các ngành đào tạo cao đẳng dân sự

TCU

 

 

300

- Ngành Công nghệ thông tin

 

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

150

- Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

150

Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

 

 

 

100

- Ngành Công nghệ thông tin

 

D480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

50

- Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

50

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 theo quy định của Bộ GD & ĐT. 

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hom số lượng chì tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1)   Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sê trúng tuyển.

2)  Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 hoc kỳ (hoc kỳ 1, hoc kỳ 2 của năm hoc lóp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hon sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển kỳ 1 năm lóp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

*  Đại học quân sự:

-   Thí sinh đăng ký xét tuyến vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyến, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyến tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị; quân nhân tại ngũ sơ tuyến tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tưong đương);

-  Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh Nam ừong cả nước.

-   Điểm trúng tuyển: Xét theo khu vực phía Nam và phía Bắc. Tỷ lệ xét tuyển tổ hợp các môn Toán, Lý, Tiếng Anh không quá 25% tống chì tiêu.

-  Tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

* Đại học, cao đẳng dân sự:

-  Vùng tuyến sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cà nước.

-  Điểm trúng tuyển: Theo ngành.

- Tỷ lệ xét tuyển các tổ họp theo Quy chế của Bộ GD & ĐT.

-  Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

-  Có ký túc xá cho sinh viên hệ dân sự.

*  Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:

Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015

Tuyensinh247 tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

7 bình luận: Trường sĩ quan thông tin tuyển 1245 chỉ tiêu năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH