Tuyển sinh mầm non 2015 quận 6 TPHCM

Quận 6 TP Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường mần non trên địa bàn quận năm 2015 là 2409 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường mần non Quận 6 TPHCM 2015

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

HUY ĐỘNG

PHÂN CHIA CỤ THỂ THEO CÁC LỚP

01

Mầm non Rạng Đông 1

178

Nhà trẻ: 45

Lớp mầm: 94

Lớp chồi: 15

Lớp lá: 24

02

Mầm non Rạng Đông 2

124

Nhà trẻ: 45

Lớp mầm: 40

Lớp chồi: 11

Lớp lá: 28

03

Mầm non Rạng Đông 3

105

Nhà trẻ: 35

Lớp mầm: 20

Lớp chồi: 20

Lớp lá: 30

 

04

Mầm non Rạng Đông 4

165

Nhà trẻ: 140

Lớp chồi: 05

Lớp lá: 20

05

Mầm non Rạng Đông 5

128

Nhà trẻ: 43

Lớp mầm: 45

Lớp chồi: 20

Lớp lá: 20

06

Mầm non Rạng Đông 5A

155

Nhà trẻ: 45

Lớp mầm: 65

Lớp chồi: 23

Lớp lá: 22

07

Mầm non Rạng Đông 6

95

Nhà trẻ: 67

Lớp mầm: 22

Lớp lá: 06

08

Mầm non Rạng Đông 6A

120

Nhà trẻ: 55

Lớp mầm: 25

Lớp chồi: 30

Lớp lá: 10

09

Mầm non Rạng Đông 7

88

Nhà trẻ: 40

Lớp mầm: 48

10

Mầm non Rạng Đông 9A

63

Nhà trẻ: 30

Lớp mầm: 13

Lớp chồi: 08

Lớp lá: 12

11

Mầm non Rạng Đông 9

132

Nhà trẻ: 40

Lớp mầm: 80

Lớp lá: 12

12

Mầm non Rạng Đông 10

211

Nhà trẻ: 100

Lớp mầm: 60

Lớp lá: 51

13

Mầm non Rạng Đông 11

130

Nhà trẻ: 40

Lớp mầm: 35

Lớp chồi: 24

Lớp lá: 31

14

Mầm non Rạng Đông 11A

185

Nhà trẻ: 140

Lớp mầm: 20

Lớp chồi: 10

Lớp lá: 10

15

Mầm non Rạng Đông 12

107

Nhà trẻ: 48

Lớp mầm: 25

Lớp lá: 34

 

16

Mầm non Rạng Đông 13

153

Nhà trẻ: 40

Lớp mầm: 45

Lớp chồi: 53

Lớp lá: 15

17

Mầm non Rạng Đông 14

150

Nhà trẻ: 58

Lớp mầm: 47

Lớp chồi: 30

Lớp lá: 15

18

Mầm non Rạng Đông Quận

120

Nhà trẻ: 98

Lớp mầm: 22

 

Tổng cộng

2409

 

- Quận 6 huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học (sinh năm 2010) đang cư ngụ tại quận vào các trường mầm non.Các trường hợp không có hộ khẩu (KT3) tại quận phải được hội đồng tuyển sinh Phòng GD phê duyệt.

- Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 15/8/2015
 
Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh mầm non 2015 quận 6 TPHCM

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!