Tuyển sinh vào lớp 1 Quận 5, 6 TPHCM năm 2015

Phòng giáo dục Quận 5 và quận 6 công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm 2015 của các trường tiểu học thuộc tất cả các phường trên địa bàn quận như sau:

Tuyển sinh vào lớp 1 Quận 5 TPHCM năm học 2015 - 2016

Từ ngày 1/6 đến ngày 27/6, các trường thông báo kế hoạch tuyển sinh, nhận hồ sơ từ ngày 29/6 đến ngày 4/7, cống bố danh sách ngày 31/7.

Tên trường tiểu học

Tên phường, khu phố

Tổng số trẻ 6 tuổi

Khả năng nhận

Chỉ tiêu nhận

 

Tỷ lệ huy động

Tổng số lớp

Số HS lớp

 

Số lớp

Tổng số HS

Học 1 buổi

Học 2 buổi

TCNN

Bán trú

 

Hàm Tử

P. 1

172

5

40

0

5

0

5

200

100%

Trần Bình Trọng

P. 2

 

155

6

35

0

6

3

6

210

100%

Huỳnh Mẫn Đạt

P. 2

P. 7

P2: 80

P7: 80

4

40

0

4

0

2

160

100%

Huỳnh Kiến Hoa

P. 6

P. 7

P6:129

P7: 30

5

35

0

5

1

5

175

100%

Trần Quốc Toản

P. 7

P. 8

P. 9

P7: 65

P8: 30

P9: 45

4

40

0

4

0

4

160

100%

Phạm Hồng Thái

P. 8

P. 9

P8: 73

P9: 90

5

35

0

5

0

5

175

100%

Bàu Sen

P. 3

132

7

35

0

7

6

7

245

100%

Lê Văn Tám

P. 4

120

3

40

0

3

0

3

120

100%

Chương Dương

P. 5

109

4

35

0

4

0

4

140

100%

Lý Cảnh Hớn

P. 10

100

4

35

0

4

2

4

140

100%

Chính Nghĩa

P. 10

P. 11

P10: 50

P11: 110

10

35

0

10

5

10

350

100%

Minh

Đạo

 

P. 11

P. 12

P11:110

P12: 50

10

35

0

10

1

10

350

100%

Nguyễn Viết Xuân

P. 11

P. 12

P. 14

 

P11: 58

P12: 60

P14: 20

 

5

35

0

5

2

5

175

100%

Nguyễn Đức Cảnh

P. 14

P14: 125

P15: 35

6

35

0

6

2

6

210

100%

Lê Đình Chinh

P. 13

P13:100

6

35

0

6

4

3

210

100%

Hùng Vương

(Học tại 36 Phú Hữu, P14)

P. 15

140

4

35

0

4

1

4

140

100%

Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại Quận 5 kể từ tháng 1 năm 2015, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể.

Tuyển sinh vào lớp 1 Quận 6 TPHCM năm học 2015 - 2016

 Phường gửi giấy báo nhập học từ ngày 10- 20/6, các trường tiểu học tuyển sinh từ ngày 1- 22/7, công bố danh sách học sinh ngày 31/7.

Các trường tiểu học nhện học sinh theo chỉ tiêu và phân tuyến sau: 

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU
ĐỊA BÀN TUYỂN SINH

1

Nguyễn Huệ

237 HS

Phường 1: 237

2

Nguyễn Thiện Thuật

115 HS

Phường 2: 115

3

Kim Đồng

207 HS

Phường 3: 123

Phường 7: 84

4

Nhật Tảo

158 HS

Phường 4: 158

5

Châu Văn Liêm

130 HS

Phường 5: 130

6

Chi Lăng

257 HS

Phường 5: 80

Phường 6: 177

7

Phạm Văn Chí

310 HS

Phường 7: 73

Phường 8: 159

Phường 10: 78

8

Bình Tiên

170 HS

Phường 8: 78

Phường 5: 92

9

Lê Văn Tám

307 HS

Phường 9: 187

Phường 12: 120

10

Phú Định

270 HS

Phường 10: 270

11

Phù Đống

262 HS

Phường 10: 56

Phường 11: 206

12

Tiểu học Phường 11

299 HS

Phường 10: 56

Phường 11: 169

Phường 12: 74

13

Lam Sơn

245 HS

Phường 12: 245

14

Him Lam

60 HS

Phường 13: 60

15

Trương Công Định

490 HS

 

Phường 13: 382

Phường 14: 108

16

Phú Lâm

480 HS

 

Phường 12: 40

Phường 13: 200

Phường 14: 240

17

Võ Văn Toản

100 HS

 

Phường 2: 30

Phường 5: 10

Phường 6: 60

18

Hùng Vương

120 HS

 

Phường 8: 78

Phường 7: 42

 

Tổng cộng:

4.217 HS

 

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh vào lớp 1 Quận 5, 6 TPHCM năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!