Xét tuyển NV2 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2014

Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN thông báo xét tuyển đợt 2, hệ đào tạo chính quy năm 2014 trình độ đại học vào các cơ sở đào tạo thành viên như sau:

Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng công bố chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2014

I. Chỉ tiêu xét tuyển và mức nhận đơn xét tuyển:

Số
TT
TRƯỜNG
NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH)
Khối thi
Ngành
Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) 394  
1 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa - Du lịch) C D220113 607 14 ≥14.00
D1 ≥15.50
2 Văn học C D220330 604 15 ≥14.00
D1 ≥15.50
3 Văn hoá học C D220340 608 50 ≥14.00
D1 ≥15.50
4 Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) C D310501 610 43 ≥14.00
D1 ≥15.50
5 Báo chí C D320101 609 13 ≥14.00
D1 ≥15.50
6 Tâm lý học B D310401 605 24 ≥16.50
C ≥14.00
7 Công nghệ sinh học  (chuyên ngành Ứng dụng CNSH trong Nông nghiệp - Dược liệu - Môi trường) B D420201 303 20 ≥17.50
8 Vật lý học A D440102 106 41 ≥18.50
A1 ≥17.50
9 Hóa học (chuyên ngành Phân tích - Môi trường) A D440112 202 29 ≥18.50
10 Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý Tài nguyên - Môi trường) A D440217 606 24 ≥18.50
B ≥16.50
11 Toán ứng dụng A D460112 103 21 ≥18.50
A1 ≥17.50
12 Công nghệ Thông tin A D480201 104 48 ≥18.50
A1 ≥17.50
13 Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý Môi trường) A D440301 204 36 ≥18.50
14 Quản lý tài nguyên và môi trường B D850101 302 16 ≥16.50

 
II. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thủ tục nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:  đến hết ngày 23/9/2014.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
-  Bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh do trường thí sinh dự thi cấp (có ký tên và đóng dấu đỏ). Thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin yêu cầu, ký và ghi rõ họ tên;
-  Một phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh để Đại học Đà Nẵng thông báo kết quả xét tuyển.
3. Thủ tục nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đăng ký cùng với lệ phí xét tuyển qua đường bưu điện và chuyển phát nhanh theo địa chỉ sau: BAN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, 41 LÊ DUẨN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
 4. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ, nộp cùng lúc với hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lưu ý:
- Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp trong khoảng thời gian từ ngày 04/9/2014 đến hết ngày 18/9/2014;
- Thí sinh không được hoàn trả lệ phí ĐKXT khi rút hồ sơ;
- Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Đại học Đà Nẵng để rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp. Người được ủy quyền đến rút hồ sơ đăng ký xét tuyển phải mang theo giấy ủy quyền và giấy chứng minh nhân dân của mình.

Nguồn: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Viết bình luận: Xét tuyển NV2 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247