Điểm chuẩn NV3 đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM 2014

Ngày 13/9, điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 trường Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM năm 2014 đã chính thức được công bố.

Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 vào các ngành và chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 như sau:

STT
Các ngành đào tạo đại học
Mã ngành
Điểm chuẩn
(Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3)
1
Công nghệ kỹ thuật môi trường
D510406

Khối A,A1: 19,0 điểm; Khối B: 20,0 điểm

2
Quản lý đất đai
D850103

Khối A,A1: 19,0 điểm; Khối B: 20,0 điểm; Khối D1: 19,0 điểm

3
Địa chất học
D440201

Khối A,A1: 15,5 điểm; Khối B: 16,5 điểm

- Điểm chuẩn trên xác định cho đối tượng Học sinh phố thông – khu vực 3.

- Nhóm ưu tiên 2 thấp hơn nhóm Học sinh phố thông: 1 điểm; nhóm ưu tiên 1 thấp hơn nhóm ưu tiên 2: 1 điểm.

        - Khu vực 2 thấp hơn khu vực 3: 0,5 điểm; khu vực 2NT thấp hơn khu vực 2: 0,5 điểm; khu vực 1 thấp hơn khu vực 2 NT: 0,5 điểm. 

Nguồn ĐH Tài nguyên và môi trường TPHCM

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV3 đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247