Xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung vào Đại Học Hải Phòng năm 2013

Trường Đại học Hải Phòng thông báo xét tuyển nguyện bổ sung (đợt 1) - Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2013 như sau:

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG (ĐỢT 1)

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013

STT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm xét tuyển

Số lượng

I

Đào tạo trình độ đại học

 

 

 

 

A/ Các ngành đào tạo đại học sư phạm

 

 

 

 1.  

Giáo dục Chính trị

D140205

A

13,0

15

C

14,0

15

D1

13,5

15

 1.  

ĐHSP Vật lý (THPT)

D140211

A

13,0

20

A1

13,0

15

 1.  

ĐHSP Ngữ văn

D140217

C

14,0

10

 1.  

ĐHSP Địa lí

D140219

C

14,0

30

 

B/ Các ngành đào tạo đại học (ngoài sư phạm)

 

 

 1.  

Cử nhân Việt Nam học

D220113

C

14,0

20

D1

13,5

20

 1.  

Cử nhân Lịch sử

D220310

C

14,0

50

 1.  

Cử nhân Văn học

D220330

C

14,0

45

 1.  

Cử nhân Kinh tế

D310101

A

13,0

65

A1

13,0

30

D1

13,5

55

 1.  

Cử nhân Quản trị Kinh doanh

D340101

A

13,0

15

A1

13,0

10

D1

13,5

15

 1.  

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

D340201

A

13,0

25

A1

13,0

10

D1

13,5

25

 1.  

Cử nhân Toán học

D460101

A

13,0

55

A1

13,0

25

 1.  

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A

13,0

45

A1

13,0

15

 1.  

Hệ thống thông tin

D480104

A

13,0

45

A1

13,0

15

 1.  

Công nghệ thông tin

D480201

A

13,0

10

A1

13,0

5

 1.  

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

D510103

A

13,0

80

A1

13,0

25

 1.  

Công nghệ chế tạo máy cơ khí

D510202

A

13,0

60

 1.  

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A

13,0

55

 1.  

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A

13,0

30

 1.  

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

A

13,0

55

 1.  

Kiến trúc (*)

D580102

V

13,0

25

 1.  

Khoa học cây trồng

D620110

A

13,0

20

B

14,0

20

 1.  

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

A

13,0

25

B

14,0

30

 1.  

Chăn nuôi

D620105

A

13,0

30

B

14,0

30

 1.  

Cử nhân Công tác xã hội

D760101

C

14,0

15

D1

13,5

15

II

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

 

 

 1.  

CĐ Giáo dục mầm non

C140201

M

11,0

60

 1.  

CĐSP Vật Lí

C140211

A

10,0

20

A1

10,0

20

 1.  

CĐSP Hóa học

C140212

A

10,0

20

B

11,0

20

 1.  

CĐSP Ngữ Văn

C140217

C

11,0

40

 1.  

CĐ Quản trị Kinh doanh

C340101

A

10,0

30

A1

10,0

20

D1

10,0

30

 1.  

CĐ Kế toán

C340301

A

10,0

30

A1

10,0

20

D1

10,0

30

 1.  

CĐ Quản trị Văn phòng

C340406

C

11,0

30

D1

10,0

30

 1.  

CĐ Công nghệ Kĩ thuật xây dựng

C510103

A

10,0

30

A1

10,0

30

 1.  

CĐ Công tác xã hội

C760101

C

11,0

20

D1

10,0

20

 1.  

CĐ Tài chính ngân hàng

C340201

A

10,0

15

A1

10,0

10

D1

10,0

15

 1.  

CĐ Kinh tế

C310101

A

10,0

15

A1

10,0

10

D1

10,0

15

 1.  

CĐ Công nghệ thông tin

C480201

A

10,0

20

A1

10,0

20

Ghi chú:

- Điểm xét tuyển trên là điểm xét tuyển với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3) và thí sinh thi liên thông. Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

- Các ngành sư phạm chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng.

- Chỉ xét tuyển với thí sinh dự thi Đại học với các khối tương ứng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

- Nhận GCN kết quả thi bản gốc trong thời gian từ 16/8/2013 đến 04/9/2013 (tính theo dấu bưu điện)

- Công bố kết quả trúng tuyển vào trước ngày 07/9/2013, nếu còn chỉ tiêu Nhà trường sẽ thông báo điều kiện xét tuyển cho đợt bổ sung tiếp theo.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Hải Phòng sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) THP gửi 8712

Trong đó THP là Mã trường

 

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung vào Đại Học Hải Phòng năm 2013

 •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247