Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây công bố điểm chuẩn năm 2014

Trường Cao đẳng Cộng đồng thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ cao đẳng chính quy năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn Cao đẳng cộng đồng Hà Tây năm 2014

               Khu vực

Đối tượng

Mức điểm trúng tuyển

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2 NT

Khu vực 1

Học sinh phổ thông

     

Khối A

10,0

9,5

9,0

8,5

Khối A1

10,0

9,5

9,0

8,5

Khối D1

10,0

9,5

9,0

8,5

Khối B

11,0

10,5

10,0

9,5

Nhóm ưu tiên 2

     

Khối A

9,0

8,5

8,0

7,5

Khối A1

9,0

8,5

8,0

7,5

Khối D1

9,0

8,5

8,0

7,5

Khối B

10,0

9,5

9,0

8,5

Nhóm ưu tiên 1

     

Khối A

8,0

7,5

7,0

6,5

Khối A1

8,0

7,5

7,0

6,5

Khối D1

8,0

7,5

7,0

6,5

Khối B

9,0

8,5

8,0

7,5

Nguồn: Cao đẳng cộng đồng Hà Tây

Viết bình luận: Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây công bố điểm chuẩn năm 2014

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH