Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại tuyển sinh năm 2015

Trường CĐ kinh tế kỹ thuật thương mại năm 2015 tuyển sinh đào tạo 9 ngành với 2 phương thức xét tuyển, trong đó 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.

Phương án tuyển sinh CĐ kinh tế kỹ thuật thương mại năm 2015

1.        Phương thức tuyển sinh

1.1.      Phạm vi tuyển sinh: Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại  tuyển sinh trong cả nước

1.2.      Phương thức xét tuyển: Từ năm 2015, Nhà trường tổ chức thực hiện đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia với 40% chỉ tiêu tuyển sinh mỗi ngành;

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông với 60% chỉ tiêu tuyển sinh mỗi ngành;

1.3.      Ngành và tổ hợp môn xét tuyển: Các ngành và tổ hợp môn xét tuyển áp dụng các phương thức 1 và phương thức 2 như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Hóa, Sinh

2

Ngành Kinh doanh thương mại

C340121

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Hóa, Sinh

3

 Ngành Quản trị khách sạn

C340107

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Địa

4

Ngành Marketing

C340115

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Địa

5

 Ngành Kế toán

C340301

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Địa

6

 Ngành Tài chính Ngân hàng

C340201

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Địa

7

Ngành Hệ thống thông tin quản lí

C340405

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Địa

8

Ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Hóa, Sinh

9

Ngành Tiếng Anh

C220201

-Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

- Toán,Văn, Lịch Sử

 Nội dung chi tiết các phương thức được trình bày sau đây:

2.        Nội dung các phương thức xét tuyển:

2.1.           Phương thức 1 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đối với thí sinh đăng ký và dự thi có mục đích sử dụng kết quả để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

a. Các tiêu chí xét tuyển:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Đáp ứng các điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

Tiêu chí 3: Tham dự kỳ thi THPT quốc gia có đang ký mục đích xét tuyển sinh ĐH, CĐ với các tổ môn phù hợp với các ngành đăng ký xét tuyển; kết quả thi đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng do Bộ GD ĐT quy định

b. Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = ĐTC + ĐUT

Trong đó:

-         ĐTC: tổng điểm thi các môn thi THPT quốc gia trong tổ hợp môn xét tuyển.

-         ĐUT: điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, được quy định trong quy chế tuyển sinh.

c. Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển 1, 2, 3 theo nguyên tắc tuyển chọn thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất xuống cho đến đủ chỉ tiêu của mỗi ngành.

d. Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển, lịch xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian đăng ký, đợt xét tuyển thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành và kế hoạch tuyển sinh của Bộ GDĐT.

2.2.           Phương thức 2 (60% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông: xét kết quả điểm tổng kết học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp môn xét tuyển.

a. Tiêu chí xét tuyển:

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

Tiêu chí 2: Đáp ứng các điều kiện tham gia xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Riêng đối với thí sinh là học sinh THPT yêu cầu về hạnh kiểm ba năm THPT phải xếp loại khá trở lên;

Tiêu chí 3: Có đủ điểm tổng kết học kỳ 1 và học kỳ 2 của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển của năm lớp 12.

b. Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển được xác định như sau:

ĐXT = M­1 + M2 + M3 + Đut

Trong đó:

-         1, M2, M3: trung bình cộng điểm tổng kết học kỳ 1 và học kỳ 2 của mỗi môn học tương ứng với khối xét tuyển năm lớp 12 ( Mn­ = (Tổng kết môn học HK1 + Tổng kết môn học HK2)/2; n = 1,2,3); Với điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào:

1 + M2 + M3 ≥ 15,5

-         ĐUT: điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, được quy định trong quy chế tuyển sinh;

c. Nguyên tắc xét tuyển:

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí xét tuyển 1, 2, 3 theo nguyên tắc tuyển chọn thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất xuống cho đến đủ chỉ tiêu của mỗi ngành.

d. Hồ sơ và thời gian đăng ký xét tuyển, lịch xét tuyển.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Một phiếu ĐKXT cao đẳng hệ chính quy có dán ảnh và xác nhận của Trường THPT hoặc chính quyền địa phương theo mẫu quy định của trường;

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

Các giấy tờ khác phải nộp theo hồ sơ đăng ký xét tuyển khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học:

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Học bạ trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

 Trong trường hợp nhà trường kiểm tra nếu điểm ghi trên phiếu đăng ký xét tuyển có sai lệch so với ghi trên Học bạ và tổng điểm xét tuyển của tổ hợp môn tương ứng trên Học bạ nhỏ hơn 15,5 điểm thì phiếu đăng ký xét tuyển coi như không hợp lệ, nhà trường sẽ tiến hành lập biên bản hủy kết quả đăng ký của thí sinh, đồng thời thu hồi giấy báo nhập học.

Đối với thí sinh khi đăng ký xét tuyển nếu còn thiếu hoặc chưa có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận THPT tạm thời, khi đến nhập học thí sinh phải nộp bổ sung.  Nhà trường sẽ từ chối tiếp nhận và thu hồi giấy báo nhập học đối với thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông.

 * Lịch tuyển sinh của trường:

+Xét tuyển đợt 1: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/4/2015 đến hết ngày 20/6/2015. Từ ngày 21/6/2015 đến ngày 01/7/2015 thí sinh nộp hồ sơ bổ sung. Xét tuyển trong tháng 7/2015.

Lưu ý: Đợt xét tuyển này áp dụng cho thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, các đợt xét tuyển sau áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Xét tuyển đợt 2: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 06/7/2015 đến hết ngày 31/8/2015. Xét tuyển trong tháng 9/2015.

Các đợt xét tuyển 1, 2 được triệu tập nhập học trong tháng 9

+ Xét tuyển đợt 3: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 07/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015. Xét tuyển trong tháng 10/2015.

+ Xét tuyển đợt 4: Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 15/11/2015. Xét tuyển trong tháng 11/2015.

Các đợt xét tuyển 3,4 được triệu tập nhập học trong tháng 11

Sau mỗi đợt xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo công khai đợt xét tuyển tiếp theo trên trang thông tin điện tử của Trường, trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng khác về điều kiện xét tuyển, thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu cần tuyển, ngành và khối xét tuyển, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, thời gian công bố kết quả xét tuyển, v.v…

2.3.      Phương thức đăng ký của thí sinh:

Đối với phương thức 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Đối với phương thức 2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Thương mại.

- Gửi theo chuyển phát nhanh qua Bưu điện; Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Thương mại (Số 126, phố Xốm, phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, TP Hà Nội)

Đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website nhà trường

Địa chỉ: http://xettuyentructuyen.ctet.edu.vn

* Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển: Xem phụ lục 5

Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển trực tiếp hoặc theo đường bưu điện chuyển phát nhanh đến Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đúng địa chỉ, đúng thời gian từng đợt xét tuyển.

2.4.      Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.5.      Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT.

Nguồn CĐ kinh tế kỹ thuật thương mại

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại tuyển sinh năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH