Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2015

Trong mùa tuyển sinh năm 2015, Đại học Đồng Tháp tuyển sinh 3500 chỉ tiêu cho hệ Đại học và Cao đẳng. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

 

STT/

Ký hiệu

trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Trường

đăng ký

 
 SPD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Số 783, Phạm Hữu Lầu, Phường

6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

ĐT: 0673 881518; Web:

www.dthu.edu.vn

     3500  

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2500

 

Quản lí giáo dục

D140114

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

 

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, NK GDMN

 

 

Giáo dục Tiểu học

D140202

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

 

Giáo dục Chính trị

D140205

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

 

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

Toán, Sinh học, NK TDTT

 

 

Sư phạm Toán học

D140209

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

Sư phạm Tin học

D140210

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

 
 
 
Sư phạm Vật lí

D140211

Toán, VẬT LÍ, Hoá học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

 

 

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Vật lí, HOÁ HỌC

Toán, Sinh học, HOÁ HỌC

 

 

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

 

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

D140214

Toán, VẬT LÍ, Hoá học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

 

 

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

D140215

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

 

 

Sư phạm Lịch sử

D140218

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

 

 

 

Sư phạm Địa lí

D140219

 

Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ

Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ

 

 

Sư phạm Âm nhạc

D140221

Ngữ văn, HÁT, Thẩm âm, Tiết

tấu

 

Sư phạm Mĩ thuật

D140222

Ngữ văn, Trang trí, HÌNH

HỌA

 

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

 

Việt Nam học (văn hóa du lịch)

D220113

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Quản lí văn hóa

D220342

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Khoa học thư viện

D320202

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Quản trị kinh doanh

D340101

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

D340301

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lí, HOÁ HỌC

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

Khoa học máy tính

D480101

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Vật lí, HOÁ HỌC

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

Công tác xã hội

D760101

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Quản lí đất đai

D850103

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Ngữ văn, NK GDMN

 

Giáo dục Tiểu học

C140202

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh

 

Giáo dục Thể chất

C140206

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

Toán, Sinh học, NK TDTT

 

Sư phạm Toán học

C140209

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

Sư phạm Tin học

C140210

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

Sư phạm Vật lí

C140211

Toán, VẬT LÍ, Hoá học

Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh

 

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán, Vật lí, HOÁ HỌC

Toán, Sinh học, HOÁ HỌC

 

Sư phạm Sinh học

C140213

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

C140215

Toán, SINH HỌC, Hoá học

 

Sư phạm Ngữ văn

C140217

NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí

 

Sư phạm Lịch sử

C140218

Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí

 

 

 

Sư phạm Địa lí

C140219

Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ

 

Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ

 

Sư phạm Âm nhạc

C140221

Ngữ văn, HÁT, Thẩm âm, Tiết

tấu

 

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

Ngữ văn, Trang trí, HÌNH

HỌA

 

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

 

Tin học ứng dụng

C480202

TOÁN, Vật lí, Hoá học

TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

 

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

Phương thức TS:

1. Đối với 06 ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lí văn hoá, Khoa học Thư viện, Công tác xã hội, Nuôi trồng thuỷ sản, trường tuyển sinh theo 2 phương thức:

- 75% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12, với môn xét tuyển VĂN, Sử, Địa cho các ngành Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lí văn hóa, Khoa học thư viện, Công tác xã hội; Môn Toán, Hóa, SINH cho ngành Nuôi trồng thuỷ sản

- 25% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 do các trường đại học tổ chức 

2. Các ngành còn lại, các môn văn hoá Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do trường đại học tổ chức. Riêng các môn năng khiếu trường tổ chức thi, cụ thể:

- Ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển môn Năng khiếu GDMN

- Ngành Giáo dục Thể chất thi tuyển môn Năng khiếu TDTT - Ngành Sư phạm Âm nhạc thi tuyển  môn Thẩm âm -Tiết tấu, Hát

- Ngành sư phạm Mĩ thuật thi tuyển môn Trang trí, Hình hoạ

- Thời gian thi tuyển các môn năng khiếu: Dự kiến ngày 08/7/2015

- Số chỗ KTX: 1.400

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học