Đại cương về Dao động điều hòa ôn thi THPTQG môn Lý 2016

Hướng dẫn ôn thi THPT Quốc gia môn lý năm 2016 về dạng dao động điều hòa của thầy giáo Phạm Quốc Toản - thầy giáo dạy trực tuyến trên Tuyensinh247.com sẽ cùng các em giao lưu và chữa chủ đề về môn vật lý luyện thi thpt quốc gia 2016.

Trước khi nghe những chia sẻ về dao động điều hòa của thầy giáo Phạm Quốc Toản, các em làm bài tập về đại cương dao động điều hòa, sau đó xem video thầy chữa phía dưới để có thể học hiệu quả hơn nhé. Và buổi đầu tiên với chủ đề. Đại cương dao động điều hòa chiếm từ 10 đến 11 câu trong đề thi thpt quốc gia và câu dễ chiếm hơn 50%.

Các em tải đề tại đây: https://images.tuyensinh247.com/picture/learning/live_event/TS247_TV_dai_cuong_ve_dao_dong_dieu_hoa_131_1438672372.pdf

Dạng bài tập về Dao động điều hòa:

Câu 1. (ID: 105867)  Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm. Khi nó có li độ 2cm thì tốc độ là 1m/s. Tần số dao động của vật bằng:

A. 1Hz                     

B. 1,2Hz                   

C. 3Hz                     

D. 4,6Hz

Câu 2. (ID: 105868) Một chất điểm dao động theo phương trình  (cm). Dao động của chất điểm có biên độ là:

A.12cm                    

B.6cm                                   

C.2cm                                  

D.3cm

Câu 3. (ID: 105869)  Một vật nhỏ dao động theo phương trình x = 5cos(ωt + 0,5π) (cm). Pha ban đầu của dao động là

A. 0,25π                   

B. 0,5π                     

C. 0,75π                   

D. π

Câu 4. (ID: 105870)  Hai dao động có phương trình lần lượt là ; (cm). Độ lệch pha của 2 dao động này có độ lớn là:

A.0,25p                    

B.1,25p                    

C.0,50p                    

D.0,75p

Câu 5. (ID: 105871)  Cho dao động điều hòa sau x = 3cos(4pt - ) +3 cm. Hãy xác định tốc độ cực đại của dao động?

A. 12 cm/s                

B. 12p cm/s              

C. 12p + 3 cm/s       

D. 0

Câu 6. (ID: 105872) Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(wt + j). Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc dao động v vào li độ x có dạng nào

A. Đường tròn.        

B. Đường thẳng.      

C. Elip                      

D. Parabol.

Câu 7. (ID: 105873) Một vật dao động điều hoà, li độ x, gia tốc a. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x và gia tốc a có dạng nào?

A. Đoạn thẳng đi qua gốc toạ độ                            

B. Đuờng thẳng không qua gốc toạ độ

C. Đuờng tròn                                                        

D. Đường hipepol

Câu 8. (ID: 105874) Một vật dao động nằm ngang trên quỹ đạo dài 10 cm, tìm biên độ dao động.

A. 10 cm                  

B. 5 cm                     

C. 8 cm                    

D. 4cm

Câu 9. (ID: 105875) Trong một chu kỳ vật đi được 20 cm, tìm biên độ dao động của vật.

A. 10 cm                  

B. 4cm                      

C. 5cm                     

D. 20 cm

Câu 10. (ID: 105876)  Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 2s, A = 5cm. Tìm tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ?

A. 20 cm/s                

B. 10 cm/s                

C. 5 cm/s                  

D. 8 cm/s 

Câu 11. (ID: 105877)  Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 4s, A = 10cm. Tìm vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ?

A. 0              

B. 10 cm/s                

C. 5 cm/s                  

D. 8 cm/s

Câu 12. (ID: 105878)  Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động x = 5cos(2pt + ) cm. Xác định gia tốc của vật khi x = 3 cm.

A. - 12m/s2               

B. - 120 cm/s2

C. 1,2 m/s2               

D. - 60 m/s2

Câu 13. (ID: 105879) Vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ. Gia tốc của vật có phương trình: a = - 400p2x. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là

A. 20.                                   

B. 10                                    

C. 40.                                   

D. 5.

Câu 14. (ID: 105880) Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt + π/3) (cm). Vận tốc của vật khi đi qua li độ 3cm là:

A. 25,12cm/s            

B. ± 25,12cm/s         

C. 12,56cm/s            

D. ± 12,56cm/s

Câu 15. (ID: 105881)  Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ bằng 5cm. Tính vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ:

A. 0  

B. 2,5cm/s                

C. 5cm/s                   

D. 10cm/s

Câu 16. (ID: 105882) Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4sin (10πt + π/6). Pha ban đầu của dao động là:

A. -π /6                                

B. π/6                                   

C. -π/3                                 

D. 2π /3

Câu 17. (ID: 105883) Gia tốc của vật có giá trị cực đại khi:

A. Vật đi qua vị trí cân băng            

B. Vật ở vị trí biên âm

C. Vật ở vị trí biên dương                           

D. Vật ở vị trí động năng bằng thế năng

Câu 18. (ID: 105884) Vận tốc của vật dao động có giá trị âm khi:

A. Vật ở vị trí có li độ dương          

B. Vật ở vị trí có li độ âm    

C. Vật đi ngược chiều dương          

D. Vật đi cùng chiều dương

Câu 19. (ID: 105885) Trong các phương trình sau, phương trình nào không biểu thị cho dao động điều hòa?

A. x = 3tsin (100πt + π/6)     

B. x = 3sin5πt + 3cos5πt       

C. x = 5cosπt + 1                                                           

D. x = 2sin2(2πt + π/6)

Câu 20. (ID: 105886)  Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos25t(cm). Tốc độ cực tiểu của vật bằng:

A. -125cm/s                          

B. 0                          

C. 50cm/s                 

D. 125cm/s

Câu 21. (ID: 105887) Đồ thị nào sau đây thể hiện sự thay đổi của gia tốc a theo li độ x của một vật dao động điều hoà với biên độ A?

Dai cuong ve Dao dong dieu hoa on thi THPTQG mon Ly 2016

Câu 25. (ID: 105891) Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π/4) (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì

A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều (-) của trục Ox.

B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.

C. chu kì dao động là 4s.

D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.

Video chữa bài tập dao động điều hòa của thầy giáo Phạm Quốc Toản 

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đại cương về Dao động điều hòa ôn thi THPTQG môn Lý 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!