Điểm chuẩn NV2 ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên năm 2014

Cùng với các trường đại học thành viên, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn năm 2014. Cụ thể các em xem chi tiết dưới đây:

Điểm chuẩn NV2 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

DTC

 

Mã ngành 

Khối thi 

Điểm chuẩn NV2 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Công nghệ thông tin

 

D480201

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

2

Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

3

Khoa học máy tính

 

D480101

A

13.0

 

A1

13.0

D1

13.0

4

Truyền thông và mạng máy tính

 

D480102

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

5

Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức

 

D480104

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

6

Công nghệ kỹ thuật máy tính

 

D510304

A

13.0

 

A1

13.0

D1

13.0

7

Truyền thông đa phương tiện

 

D320104

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

8

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử

 

D510302

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

9

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

10

Kỹ thuật Y sinh

 

D520212

A

13.0

 

A1

13.0

 

B

14.0

 

D1

13.0

 

11

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động; Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot

 

D510303

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

12

An toàn thông tin

 

D480299

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

13

Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán

 

D340405

A

13.0

 

A1

13.0

 

C

13.0

 

D1

13.0

 

14

Quản trị văn phòng: Quản trị hành chính văn phòng

 

D340406

A

13.0

 

A1

13.0

 

C

13.0

 

D1

13.0

 

15

Công nghệ Truyền thông

 

D320106

A

13.0

 

A1

13.0

C

13.0

D1

13.0 

16

Thiết kế đồ họa

 

D210403

A

13.0

 

A1

13.0

 

D1

13.0

 

V

13.0

 

H

13.0

 

17

Thương mại điện tử

 

D340199

A

13.0

 

A1

13.0

 

C

13.0

 

D1

13.0

 

Nguồn: Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247