Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển NV2 năm 2014

Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Theo đó ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là ngành luật học với 19,5 điểm (khối C).

Điểm chuẩn NV2 Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

DTZ

 

Mẫ ngành 

Khối thi 

Điểm chuẩn 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

1

Toán học

 

D460101

A

 13.0

 

A1

 13.0

2

Vật lý học

 

D440102

A

  13.0

 

A1

  13.0

3

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

 

D460112

A

  13.0

 

A1

  13.0

4

Hóa học

 

D440112

A

13.0

 

B

14.0

 

5

Địa lý tự nhiên

 

D440217

B

14.0

 

C

13.0

 

6

Khoa học môi trường

 

D440301

A

13.0

 

B

14.0

 

7

Sinh học

 

D420101

B

14.0

 

8

Công nghệ sinh học

 

D420201

B

14.0

 

9

Văn học

 

D220330

C

13.0

 

10

Lịch sử

 

D220310

C

13.0

 

11

Khoa học quản lý

 

D340401

C

13.0

 

D1

13.0

 

12

Công tác xã hội

 

D760101

C

13.0

 

D1

13.0

 

13

Việt Nam học

 

D220113

C

13.0

 

D1

13.0

 

14

Khoa học thư viện

 

D320202

B

 14.0

 

C

  13.0

15

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

A

13.0

 

B

14.0

 

16

Hóa Dược

 

D720403

A

13.0

 

B

14.0

 

17

Báo chí

 

D320101

C

13.0

 

D1

13.0

 

18

Du lịch học

 

D528102

C

13.0

 

D1

13.0

 

19

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

D850101

A

13.0

 

B

14.0

 

20

Luật

 

D380101

C

19.5

 

D1

17.5

 

Nguồn: Đại học khoa học - Đại học Thái Nguyên

1 bình luận: Đại học khoa học - ĐH Thái Nguyên công bố điểm trúng tuyển NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247