Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm - ĐH Huế xét tuyển NV2

Trường ĐH Sư phạm Đại học Huế, Đại học nông lâm ĐH Huế tuyển nguyện vọng 2 năm 2014.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  (DHS)

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối C, D1: 13,0 cho các ngành:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

1

D140205

Giáo dục Chính trị

C

11

2

D140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

C

46

3

D310403

Tâm lý học giáo dục

C, D1

11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  (DHL) - Xét Tuyển NV2 Hệ Cao đẳng

Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển các khối A, A1: 10,0; B: 11,0 cho các ngành:

STT

Mã ngành

Ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển dự kiến

1

C510210

Công thôn

A, A1

50

2

C620105

Chăn nuôi 

A, B

96

3

C620110

Khoa học cây trồng

A, B

68

4

C620301

Nuôi trồng thủy sản

A, B

87

5

C850103

Quản lý đất đai

A, B

86

 Hồ sơ xét tuyển gồm:

-  Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường thí sinh dự thi cấp và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển NV2.

-  Một phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

-  Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồ sơ.

 Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

- Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển nói trên được tính đối với thí sinh là học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Nguyên tắc xét tuyển là lấy theo kết quả thi tuyển sinh của thí sinh từ điểm cao nhất đến lúc đạt chỉ tiêu cần tuyển.

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Huế.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7giờ00 ngày 20/8/2014 đến 17giờ00 ngày 09/9/2014 (nếu gửi qua đường Bưu điện thì tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì). 

Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17giờ00 ngày 04/9/2014. Thí sinh trực tiếp hoặc có thể ủy quyền cho người khác đến Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Huế, số 02 Lê Lợi, Huế để rút hồ sơ xét tuyển đã nộp. Đại học Huế không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ./. 

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại học Sư phạm - ĐH Huế sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) DHS gửi 8712

Trong đó DHS là Mã trường

Nguồn Đại học Huế

1 bình luận: Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm - ĐH Huế xét tuyển NV2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!