Đại Học Thái Bình Dương xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013

Năm 2013, Đại Học Thái Bình Dương sẽ xét tuyển thêm 200 chỉ tiêu hệ đại học và 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu xét tuyển hệ đại học: 200

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét NV2

Kế toán

D340301

A,A1,D1

50

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

50

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

25

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

25

Điểm xét tuyển: Thí sinh phải đạt từ điểm sàn đại học trở lên

Chỉ tiêu xét tuyển hệ cao đẳng: 300

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét NV2

Kế toán

C340301

A,A1,D1

60

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

80

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

60

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,D1

50

Tiếng Anh

C220201

D1

50

Điểm xét tuyển: Thí sinh phải đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/9/2013.

Nhận ngay Điểm Nguyện vọng 2 Đại Học Thái Bình Dương sớm nhất Việt Nam, Soạn tin:

NV2 (dấu cách) TBD gửi 8712

Trong đó TBD là Mã trường

 


Tuyensinh247 Tổng hợp

 

                                                                                                                                               

Viết bình luận: Đại Học Thái Bình Dương xét tuyển nguyện vọng 2 năm 2013

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247