Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 011

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã đề 011 Hà Nội năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 011

1. D

2. B

3. A

4. A

5. A

6. B

7. C 

8. D 

9. C 

10. C

11. D

12. A

13. A

14. D

15. B 

16. C

17. B

18. B

19. B

20. D

21. B 

22. D

23. A

24. B

25. B

26. B

27.  B

28. A

29. A

30. C

31. D

32. C

33. D

34. A

35. C

36. D

37. B

38. A

39. C

40. D

 Đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 011

A. Leaders of many countries in the world are fighting against global warming.

B. A glacier is a large sheet of ice that moves very fast.

C. Global warming may make the sea level become higher.

D. Water expands because of higher temperatures.

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 011

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 011

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 011

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - Ma de 011

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - Mã đề 011

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!