Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 - TH Phú Lợi

Tuyensiinh247 tiếp tục gửi đến các em đề thi và đáp án môn Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2013 - 2014 trường tiểu học Phú Lợi, các em cùng tham khảo nhé!

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2 - TH PHÚ LỢI

Câu 1: Nối phép tính với số thích hợp  (1 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2014 -  TH Phu Loi

Câu 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

      125 + 472 =            327 - 250 =        

      527 + 52 =                 863 – 453 =

Câu 3: Tìm  x (1 điểm)

                  x : 3 = 9                                  4 x x = 16

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống (2 điểm)

     1dm = ………cm                                  1m = …………cm

     10cm = ………cm                                    1m =…………. dm

Câu 5: Chu vi của hình tam giác bên là: (1 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2014 -  TH Phu Loi

A.  85 mm              B.  86mm           C. 87mm              D.  88mm                                                                              

 Câu 6:  Có 15 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm? (1,5 điểm)

Câu 7: Bể nước thứ nhất chứa 615l nước. Bể nước thứ hai chứa nhiều hơn bể nước thứ nhất 100l nước. Hỏi bể thứ hai chưa bao nhiêu lít nước? (1,5)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 2 - TH PHÚ LỢI

Câu 1: Nối phép tính với số thích hợp  (1 điểm)

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan nam 2014 -  TH Phu Loi

Câu 4:                 (2 điểm)

 

     Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

     1dm =  10cm                                  1m = 100cm

     10cm =  1dm                                   1m = 10dm

 

Câu 5: Chu vi của hình tam giác bên là: 

B.  86mm

 

Câu 6:  Có 15 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 5 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm? (1,5 điểm)    

             Bài giải

     Số nhóm học sinh là:             

        15: 5 = 3 (nhóm)          

        Đáp số: 3 (nhóm)      

Câu 7: Bể nước thứ nhất chứa 615l nước. Bể nước thứ hai chứa nhiều hơn bể nước thứ nhất 100l nước. Hỏi bể thứ hai chưa bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 

                                          Số lít nước nước bể thứ hai chứa là:     

                                                        615 + 100 = 715 (l)                   

                                                                    Đấp số: 715l nước  

                                                                                   Theo GV Lê Trung Chánh - Dethi.violet 

Tuyensinh247.com liên tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!

          

2 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2014 - TH Phú Lợi

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247