Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Địa lý năm 2014

Đề thi học kì 2 môn Địa lý có đáp án lớp 4 trường THCS Minh Tiến, các em cùng tham khảo đề thi và đáp án chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Địa lý năm 2014 - THCS Minh Tiến

Câu 1: Kể tên ba đồng bằng lớn của nước ta?

Câu 2: Nêu những điều kiện để phát triển du lịch ở duyên hải miền Trung?

Câu3 : Nêu những điều kiện để đồng bằng Nam bộ trở thành vự lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?

Câu 4: Quan sát bảng số liệu về diện tích và số dân dưới đây của một số thành phố( năm 2003):

       Thành phố

      Diện tích(km2)

   Số dân ( người)

Hà Nội

Hải Phòng

Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh

Cần Thơ

       921

       1503

       1247

        2090

        1389

         2800000

         1700000

         700000

         5400000

         1112000

a. Năm 2003, thành phố Cần Thơ có diện tích và dân số là bao nhiêu?

b.Thành phố Cần Thơ có diện tích và dân số đứng thứ mấy so với các thành phố khác có trong bảng?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Địa lý năm 2014 - THCS Minh Tiến 

Câu 1: (1,5 điểm) 

     Ba đồng bằng lớn của nước ta:ĐB Bắc Bộ,ĐB duyên hải miền Trung,đồng bằng Nam Bộ.  

Câu 2: (1,5 điểm) 

     Những điều kiện để phát triển du lịch ở duyên hải miền Trung: 

+ Bãi biển đẹp 

+ Nước biển trong xanh 

+ Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều…  

Câu 3: (3 điểm) 

     Những điều kiện để đồng bằng Nam Bộ trở thành vự lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước: 

+ Đất đai bằng phẳng màu mỡ, người dân tích cực sản xuất, khí hậu nóng quanh năm…  

Câu 4: (4 điểm) 

Qua bảng số liệu về diện tích và số dân dưới đây của một số thành phố( năm 2003): 

a. Năm 2003,thành phố Cần Thơ có diện tích1389km2 và dân số 1112000 người. 

b.Thành phố Cần Thơ có diện tích đứng thứ ba và dân số đứng thứ tư so với các thành phố khác có trong bảng. 

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 4 năm 2014 các em chú ý theo dõi.  

Nguồn Dethi.vioelt


3 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Địa lý năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!