Điểm chuẩn NV2 Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2014

Đại học Tài chính quản trị kinh doanh công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014 cho hệ đại học và cao đẳng chính quy.

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

STT

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

thi

Chỉ

tiêu

cần

tuyển

Điểm trúng tuyển NV2

Nguồn

tuyển

 

Đào tạo trình độ đại học

 

1040

 

 

1

Kê toán (gồm các chuyên ngành Ke toán công; Kế toán doanh nghiệp)

D340301

A, A1, D1

430

Khối A: 14.0 điểm Khối A1: 14.0 điểm Khối D1: 14.0 điểm

Thi

đại

hoc

2

Kiểm toán

D340302

A, A1, D1

50

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

3

Tài chính - Ngân hàng

chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Thuế.

D340201

A, A1,D1

250

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

học

Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Thẩm đinh giá.

D340201

A,A1,D1

50

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

học

5

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành Quàn tri kinh doanh tổng hợp)

D340101

A, A1, D1

180

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

6

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học - Kế toán).

D340405

A, A1, D1

80

Khối A: 13.0 điêm Khối A1 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

 

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

100

 

 

1

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp).

C340301

A, A1, D1

100

Khối A: 10.0 điểm Khối A1: 10.0 điểm Khối D1: 10.0 điểm

Thi

đại

học

Nguồn: Đại học tài chính quản trị kinh doanh

Viết bình luận: Điểm chuẩn NV2 Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247