Điểm trúng tuyển NV2 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG LẦN 1 ( NV2 ) NĂM 2014

 

NGÀNH

MÃ NGÀNH

KHỐI

ĐIỂM CHUẨN

1

Khoa học thư viện

D320202

C

17.00

D1

16.00

2

Thông tin học

D320201

C

19.50

D1

17.50

3

Bảo tàng học

D320305

C

17.00

D1

17.00

4

Văn hóa học

D220340

 

Chuyên ngành : Văn hoá truyền thống

A220340

D1

18.50

Chuyên ngành : Nghiên cứu văn hóa

D220340

C

20.00

5

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

D220112

 

Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về văn hóa dân tộc thiểu số

C

15.50

D1

15.00

6

Quản lý văn hóa

D220342

 

Chuyên ngành : Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

D220342

C

19.50

D1

18.50

Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về gia đình

A220342

C

18.00

D1

17.00

Chuyên ngành : Quản lý nhà nước về di sản văn hóa

B220342

C

18.00

D1

17.00

7

Việt Nam học

D220113

 

Chuyên ngành : Hướng dẫn du lịch quốc tê

A220113

D1

19.50

Lưu ý:

-      Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ nhập học vào ngày 19/09/2014, thông tin chi tiết về thủ tục nhập học thí sinh xem file đính kèm cuối bài viết

-     Điêm trúng tuyến trên đây áp dụng đối với HSPT: KV3. Các đối tượng ƯT 1 và 2 cách nhau 1.0 điềm: khu liền kề cách nhau 0.5 điếm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyến và giấy báo điếm của thí sinh không trúng tuyến sẽ được gữi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT ( Riêng mã hồ sơ 99: Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điếm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kỷ ).

Nguồn: Đại học Văn hóa Hà Nội

1 bình luận: Điểm trúng tuyển NV2 Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247