Điểm xét tuyển NV2 Cao đẳng công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

CĐ công nghệ thông tin - Đại học Đà Nẵng thông báo điểm xét tuyển NV2 và điểm xét tuyển hệ trung cấp liên thông lên CĐ năm 2014.

Chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 năm 2014 - CĐ Công nghệ thông tin Đà Nẵng

Số TT NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã Ngành Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) 347  
1 Marketing (chuyên ngành Truyền thông Marketing) A, A1, D1 C340115 C89 31 10
2 Khoa học máy tính (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) A, A1, D1 C480101 C91 29 10
3 Truyền thông và mạng máy tính (chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông) A, A1, D1 C480102 C92 31 10
4 Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) A, A1, D1 C340301 C93 85 10
5 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Thương mại điện tử) A, A1, D1 C340101 C94 31 10
  Tin học ứng dụng, gồm các chuyên ngành:         10
6 Tin học - Viễn thông A, A1, D1 C480202 C95 38 10
7 Đồ họa đa phương tiện C97 29 10
8 Hệ thống thông tin A, A1, D1 C480104 C96 53 10
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính A, A1, D1 C510304 C98 20 10

Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng:

Số TT NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) Khối thi Mã Ngành Mã tuyển sinh Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển
I CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) 80  
1 Công nghệ thông tin A, A1, D1 C480201 C90 40 10
2 Kế toán (chuyên ngành Kế toán - tin học) A, A1, D1 C340301 C93 40 10

- Đối với bậc đào tạo cao đẳng, Đại học Đà Nẵng chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi đại học theo đề chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo không trúng tuyển đợt 1, không nhận hồ sơ của thí sinh dự thi cao đẳng.

-Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 20/8/2014 - 10/9/2014. Thí sinh nộp hồ sơ tại Ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng. Thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển đã nộp từ ngày 20/8/2014 đến hết ngày 5/9/2014.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Điểm xét tuyển NV2 Cao đẳng công nghệ thông tin - ĐH Đà Nẵng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247