Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Học viện báo chí và tuyên truyền

Theo thống kê của học viện báo chí và tuyên truyền, tính đến nay, nhà trường đã nhận được 282 bộ hò sơ xét tuyển NV2, trong đó của khối C là 179 bộ, khối D1 là 103 bộ.

 Cụ thể số lương hồ sơ các ngành như sau:

TT

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI C

KHỐI D1

CHỈ TIÊU

LƯỢNG HỒ SƠ

CHỈ TIÊU

LƯỢNG HỒ SƠ

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

5

23

5

12

2

Giáo dục lý luận chính trị

D310201

534

5

25

5

16

3

Văn hóa phát triển

D310201

535

10

39

10

34

4

Chính sách công

D310201

536

5

17

5

12

5

Khoa học quản lý nhà nước

D310201

537

5

75

5

29

TỔNG

30

179

30

103

Qua đây, ta có thể thấy lượng hồ sơ xét tuyển NV2 đều vượt khá nhiều so với chỉ tiêu mà trường đưa ra. 

Nguồn: Học viện báo chí và tuyên truyền

 

Viết bình luận: Lượng hồ sơ xét tuyển NV2 Học viện báo chí và tuyên truyền

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247