Phương án tuyển sinh Đại học giao thông vận tải năm 2015

Đại học giao thông vận tải đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Theo đó, năm 2015, trường sẽ không tổ chức thi riêng mà lấy kết quả từ kỳ thi quốc gia để xét tuyển

Cơ sở phía Bắc - Tổng chỉ tiêu: 3500 Chính qui: 3500
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ thông tin
Toán, Vật lí, Hóa học 140
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 60
D480201 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
200
Công nghệ kĩ thuật giao thông

D510104 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50
Kỹ thuật môi trường

D520320 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh 50
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
Toán, Vật lí, Hóa học 945
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 405
D580205 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
1350
Kĩ thuật xây dựng
Toán, Vật lí, Hóa học 180
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 80
D580208 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
260
Kĩ thuật cơ khí
Toán, Vật lí, Hóa học 400
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 170
D520103 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
570
Kế toán
Toán, Vật lí, Hóa học 95
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D340301 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
120
Kinh tế xây dựng
Toán, Vật lí, Hóa học 95
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D580301 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
120
Kinh tế vận tải
Toán, Vật lí, Hóa học 95
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D840104 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
120
Kinh tế
Toán, Vật lí, Hóa học 45
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 15
D310101 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
60
Quản trị kinh doanh
Toán, Vật lí, Hóa học 85
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D340101 -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
110
Khai thác vận tải
Toán, Vật lí, Hóa học 95
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D840101 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
120
Kĩ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hóa học 100
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D520201 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
125
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
Toán, Vật lí, Hóa học 95
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D520216 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
120
Kĩ thuật điện tử, truyền thông
Toán, Vật lí, Hóa học 100
Toán, Vật lí, Tiếng Anh 25
D520207 -Toán, Vật lí, Hóa học 
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
125
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

- Phương thức tuyển sinh: Tuyển  sinh  theo  ngành  sử  dụng kết quả  kỳ  thi  THPT  Quốc  gia  để  xét tuyển.
- Các thông tin khác:
+   Hình  thức  đào  tạo  theo  hệ  thống tín chỉ.
+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, Kĩ thuật điện, điện  tử, Kĩ  thuật điều khiển và tự động hoá, Kĩ  thuật điện  tử,  truyền thông đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành  còn  lại  đào  tạo  8  học  kỳ  (4 năm).

Điều kiện ký túc xá:
310
Thông báo nhanh:

+ Học phí:  theo quy định  của Chính phủ.
+  Nhà  trường  tiếp  tục  mở  các  lớp chương  trình chất  lượng cao, chương trình  hợp  tác  quốc  tế,  chương  trình tiên tiến, chương trình tiền du học ...
*  Thông  tin  chi  tiết  về  tuyển  sinh tham  khảo  trên  website  của  trường: http://www.utc.edu.vn

Cơ sở phía Nam - Tổng chỉ tiêu: ĐH: 1500
Các ngành đào tạo trình độ Đại học  
Tên ngành/nhóm ngành Môn thi/x.tuyển Chỉ tiêu
Công nghệ thông tin

D480201 - Toán, Vật lí, Hoá học : 35 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
50
Kĩ thuật cơ khí

D520103 - Toán, Vật lí, Hoá học : 85 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 35 chỉ tiêu
120
Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207 - Toán, Vật lí, Hoá học : 35 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
50
Kế toán

D340301 - Toán, Vật lí, Hoá học : 40 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 20 chỉ tiêu
60
Kinh tế

D310101 - Toán, Vật lí, Hoá học : 35 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
50
Kinh tế vận tải

D840104 - Toán, Vật lí, Hoá học : 25 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
40
Kinh tế xây dựng

D580301 - Toán, Vật lí, Hoá học : 80 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 35 chỉ tiêu
115
Kĩ thuật điện, điện tử
Toán, Vật lí, Hoá học: 30 chỉ tiêu Toán, Vật lí, Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu
D520201 -Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
40
Kĩ thuật xây dựng

D580208 -Toán, Vật lí, Hoá học : 115 chỉ tiêu
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 55 chỉ tiêu
170
Quản trị kinh doanh

D340101 - Toán, Vật lí, Hoá học : 35 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
50
Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216 - Toán, Vật lí, Hoá học : 25 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
40
Khai thác vận tải

D840101 - Toán, Vật lí, Hoá học : 35 chỉ tiêu
- Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 15 chỉ tiêu
50
Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205 -Toán, Vật lí, Hoá học : 440 chỉ tiêu
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh : 185 chỉ tiêu
625
Kĩ thuật môi trường

D520320 -Toán, Vật lí, Tiếng Anh 40
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
Tuyển sinh theo ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét tuyển.
- Các thông tin khác:
+  Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
+ Các ngành Kĩ thuật xây dựng công trình GT, Kĩ thuật xây dựng, Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá, Kĩ thuật điện tử, truyền thông đào tạo 9 học kỳ (4,5 năm); các ngành còn lại đào tạo 8 học kỳ (4 năm).
+ Số chỗ ở cho sinh viên trong KTX: 2000.
+ Học phí: theo quy định của chính phủ.
+ Nhà trường tiếp tục mở các lớp chương trình chất lượng cao, chương trình hợp tác quốc tế, chương trình tiên tiến, chương trình tiền du học ...
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh tham khảo trên website của trường: www.utc.edu.vn; www.utc2.edu.vn

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

1 bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học giao thông vận tải năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH