Phương án tuyển sinh Đại học Phương Đông năm 2015

Đại học Phương Đông đã công bố đề án tuyển sinh năm 2015. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

Năm 2015, Trường ĐHDL Phương Đông vẫn tổ hợp các môn để xét tuyển tương ứng từng khối thi đã thực hiện như các năm vừa qua. Cụ thể:

Khối A :  Toán, Vật lý, Hoá học.

Khối A1: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

Khối B :  Toán, Hoá học, Sinh học.

Khối C :  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Khối D : Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Khối V : Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật (môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2)

1. Phương thức Tuyển sinh

- Trường ĐHDL Phương Đông tuyển sinh năm 2015 kết hợp 2 hình thức sau: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) Quốc gia và Tuyển sinh riêng theo tiêu chí của Nhà trường:

1) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

2) Tuyển sinh riêng theo tiêu chí của Nhà trường: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

- Riêng ngành Kiến trúc (khối V), với cả hai hình thức tuyển sinh nêu trên, trường ĐHDL Phương Đông sẽ tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật, đồng thời công nhận kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật của các Trường có tổ chức thi môn này.

- Nguồn tuyển sinh: Thí sinh trong cả nước

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Do công tác tuyển sinh năm 2015 có quá nhiều thay đổi so với các năm trước, do đó rất khó dự báo trước tỷ lệ tuyển sinh cụ thể của hai hình thức trên, Trường sẽ vận dụng linh hoạt cả hai hình thức để đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu đã đăng với Bộ GD & ĐT, trên cơ sở đảm bảo chất lượng đầu vào.

1.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

Tiêu chí xét tuyển:

- Các tiêu chí xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thực hiện đúng theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 và điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật của các Trường có tổ chức thi môn này hoặc điểm thi do Trường ĐHDL Phương Đông tổ chức.

- Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia của thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường.

- Ngành Kiến trúc, quy định môn Vẽ Mỹ thuật là môn thi chính (nhân hệ số 2). Các ngành còn lại không quy định môn thi chính.

- Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản của 3 môn thi (tùy theo ngành học). Điểm xét tuyển của Trường đối với từng môn thi được căn cứ vào điểm tối thiểu từng môn thi theo quy định của Bộ GD & ĐT, môn Vẽ Mỹ thuật theo quy định của Trường. Khi nào Bộ công bố ngưỡng điểm tối thiểu từng môn thi, Trường sẽ thông báo điểm xét tuyển cụ thể của Trường.

Danh mục ngành xét tuyển theo phụ lục 3.

1.2. Phương thức tuyển sinh riêng

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông trong 5 học kỳ (2 học kỳ năm lớp 10, 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12).

Phương thức này áp dụng với cả các thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2015.

- Áp dụng để tuyển sinh hệ đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy và hệ đào tạo chính quy liên thông lên Đại học (Đối với các ngành đào tạo liên thông, áp dụng cho các trường hợp thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chưa đủ 36 tháng).

Danh mục ngành xét tuyển theo phụ lục 3.

1.2.1. Tiêu chí tuyển sinh riêng

Điều kiện chung:

- Tốt nghiệp THPT năm 2015 hoặc các năm trước.

- Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.

- Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ của thí sinh tốt nghiệp năm 2015 và các năm trước đều có giá trị như nhau trong việc xét tuyển vào Trường ĐHDL Phương Đông.

1.2.1.1. XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO: Việc xét tuyển dựa vào các tiêu chí:

a) Hình thức xét tuyển: Xét tuyển theo học bạ THPT.

Tổng điểm trung bình 3 môn học theo khối thi đã đăng ký: năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 15.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học; 12,0 điểm trở lên đối với trình độ cao đẳng.

b) Về điểm xét tuyển:

Điểm Trung bình các môn học (TBMH) được tính như sau:

ĐTBMH = TBM1+TBM2+TBM3

Trong đó: TBM1 là điểm trung bình môn 1 trong 5 học kỳ, TBM2 là điểm trung bình môn 2 trong 5 học kỳ, TBM3 là điểm trung bình môn 3 trong 5 học kỳ.

1.2.1.2. XÉT TUYỂN NGÀNH KIẾN TRÚC (Khối V)

a) Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển học bạ THPT và xét điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật.

-  Xét tuyển học bạ THPT

Tổng điểm trung bình các môn học Lý và môn Toán năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 10.0 điểm trở lên.

- Xét điểm thi môn Vẽ mỹ thuật: Theo quy định của Trường.

b) Về điểm xét tuyển (Khối V):

Điểm xét tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Lý + Điểm thi Vẽ Mỹ thuật*2

1.2.2. Nguyên tắc xét tuyển:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh tham gia xét tuyển vào trường phải đạt điểm đủ điều kiện đã nêu tại mục 1.2.1, không tính điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (do Bộ GD & ĐT quy định) được tham gia xét tuyển vào Trường.

- Điểm trúng tuyển được lấy từ trên xuống theo Tổng điểm trung bình ba môn học theo học bạ THPT của khối thi đăng ký tương ứng (5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12) - Riêng ngành Kiến trúc là Tổng điểm trung bình các môn học Lý, môn Toán (5 học kỳ tính đến học kỳ 1 lớp 12) và điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật (nhân hệ số 2) - cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (do Bộ GD & ĐT quy định) từ cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu đã xác định.

1.3. Thi môn Vẽ Mỹ thuật

a) Thời gian tổ chức thi:

Trường ĐHDL Phương Đông tổ chức Thi môn Vẽ Mỹ thuật cho các thí sinh đăng ký học ngành KIẾN TRÚC vào ngày 29 và 30/07/2015.

b) Về Quy chế tuyển sinh:

Việc tổ chức thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật, Trường sẽ thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh

2.1 Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đăng ký xét tuyển vào Trường

Thí sinh có nguyện vọng học tại Trường ĐHDL Phương Đông đăng ký hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Bộ GD & ĐT (nếu có) và nộp tại Trường ĐHDL Phương Đông, các trường THPT, các Sở Giáo dục và Đào tạo theo thời gian và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp Bộ GD & ĐT không phát hành mẫu hồ sơ, thí sinh có thể nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trường ĐHDL Phương Đông hoặc download tại địa chỉ: www.daihocphuongdong.edu.vn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (trừ bản công chứng học bạ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường ĐHDL Phương Đông.

2.2. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT đăng ký tuyển sinh riêng vào trường dựa vào kết quả học bậc trung học phổ thông

Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh thực hiện đúng theo quy định của Bộ GD & ĐT (nếu Bộ có quy định). Đồng thời nộp bổ sung hồ sơ (được quy định dưới đây) để phục vụ xét tuyển.

Trường hợp Bộ GD & ĐT không phát hành mẫu hồ sơ, thí sinh sử dụng mẫu  Phiếu đăng ký dự tuyển của Trường ĐHDL Phương Đông và thực hiện theo quy trình và hồ sơ như sau:

a) Bước 1: Thí sinh nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trường ĐHDL Phương Đông hoặc download tại địa chỉ: www.daihocphuongdong.edu.vn.

b) Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường. Hồ sơ được vào Sổ đăng ký căn cứ theo con dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời. Với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày thi tốt nghiệp THPH sẽ nộp bổ sung bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời sau.

- Bản sao công chứng học bạ;

- 02 Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;

- 04 ảnh (3x4);

- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

c) Bước 3: Cuối thời hạn nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chuẩn đã nêu trên. Ra quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

d) Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

3. Thời gian tuyển sinh

3.1. Thời gian xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Nhà trường thực hiện theo thời gian do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

3.2. Thời gian xét tuyển sử dụng kết quả học bậc trung học phổ thông

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1: từ ngày 10/3/2015 đến trước ngày 30/8/2015.  

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 (nếu có): từ ngày 10/09 đến trước ngày 30/09/2015.

3.3. Thời gian công bố Kết quả xét tuyển, thi tuyển

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia: thực hiện theo mốc thời gian do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định.

- Xét tuyển và thi tuyển (môn năng khiếu) sử dụng kết quả học bậc trung học phổ thông:

+ Đợt 1: công bố kết quả từ 01/9/2015.

+ Đợt 2: công bố kết quả từ 01/10/2015.

4. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ GD & ĐT ban hành.

5. Lệ phí tuyển sinh

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Nguồn: Đại học Phương Đông

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương án tuyển sinh Đại học Phương Đông năm 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH