Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2018

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 Sở Giáo dục Khánh Hòa đã được trình lên UBND tỉnh, theo đó kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có điểm mới đó là thay đổi cách tính điểm xét tuyển.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 mới

Sở GD Khánh Hòa đề xuất việc tính điểm xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập sẽ bao gồm cả điểm trung bình cả năm (TBCN) của 4 năm học THCS.

Trước đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh theo phương thức xét tuyển (riêng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức thi tuyển)  được thực hiện từ năm học 2013 - 2014. Theo đó, điểm xét tuyển được tính bằng tổng của hai loại điểm gồm: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học cấp THCS; tổng các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập mỗi năm học của học sinh (HS) ở cấp THCS được tính như sau: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm; trường hợp còn lại: 5 điểm.

Cách tính điểm trên chưa phân hóa được số HS cùng xếp loại học lực nhưng có điểm TBCN của 4 năm học cấp THCS khác nhau. Chẳng hạn, dù HS đạt điểm TBCN tối đa (10,0 điểm/năm) hay đạt điểm TBCN tối thiểu (8,0 điểm) về học lực xếp loại giỏi và cùng đạt hạnh kiểm tốt thì điểm xét tuyển vào lớp 10 cũng đều là 40 điểm (chưa tính điểm ưu tiên, khuyến khích). Vài năm gần đây, khi nhiều HS tham gia xét tuyển vào lớp 10 có điểm xét tuyển đồng hạng, Sở GD-ĐT đã phải đưa ra tiêu chí phụ là xét đến điểm TBCN lớp 9. Tuy nhiên, cách làm này vẫn còn bất cập và chưa có sự phân hóa rõ nét.

Thay doi cach tinh diem xet tuyen vao lop 10 Khanh Hoa nam 2018

Dự kiến điểm trung bình cả năm của 4 năm học THCS sẽ được tính vào điểm xét tuyển vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Xem thêm: Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa những năm gần đây

Phân loại học sinh rõ hơn

Để khắc phục tình trạng đó, Sở GD-ĐT đã  xây dựng cách tính điểm xét tuyển mới cho năm học 2018 - 2019 để không “cào bằng” các HS có cùng xếp loại học lực nhưng có điểm TBCN của 4 năm học ở cấp THCS khác nhau. Theo cách tính mới, điểm xét tuyển bằng tổng của ba loại điểm sau: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS (vẫn tính như mọi năm); tổng các điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có); tổng số điểm của 1/10 điểm TBCN của 4 năm học cấp THCS.

Ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, việc đưa thêm tiêu chí điểm TBCN của 4 năm học cấp THCS nhằm phân loại và bảo đảm quyền lợi cho HS tốt hơn. Với cách tính mới, HS có điểm TBCN của 4 năm THCS là 10,0/năm sẽ được tính theo công thức: 40 + (10+10+10+10)/10 = 44 điểm. Còn HS có điểm TBCN 4 năm THCS là 8,0/năm sẽ được tính: 40 + (8+8+8+8)/10 = 43,2 điểm. Như vậy, HS có điểm TBCN cao hơn sẽ được ưu tiên xét tuyển trước.

Cách tính mới cũng bảo đảm không có HS xếp loại học lực, hạnh kiểm mức thấp có điểm quy đổi kết quả 4 năm học ở cấp THCS cao hơn HS xếp loại học lực, hạnh kiểm ở mức cao. Nói cách khác, việc cộng 1/10 của điểm TBCN của 4 năm học cấp THCS làm cho điểm quy đổi kết quả 4 năm học cấp THCS của HS bảo đảm tính thứ tự giữa các mức xếp loại về học lực, hạnh kiểm. Chẳng hạn, HS A có 4 năm đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt (40 điểm) có điểm TBCN 4 năm tối thiểu là 8,0 sẽ được tính: 40 + (8+8+8+8)/10 = 43,2 điểm. Còn HS B có 3 năm đạt hạnh kiểm tốt, học lực giỏi, 1 năm đạt học lực giỏi, hạnh kiểm khá (39 điểm) và có điểm TBCN 4 năm tối đa là 10,0 sẽ được tính: 39 + (10+10+10+10)/10 = 43 điểm. Như vậy, điểm quy đổi kết quả 4 năm học ở cấp THCS của HS A vẫn sẽ cao hơn HS B dù cho HS B có điểm TBCN của 4 năm học cấp THCS tối đa (10,0 điểm).

Lý giải về việc chia điểm TBCN 4 năm THCS cho 10, ông Tứ cho biết: Theo ví dụ trên, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở cấp THCS của HS B nhỏ hơn của HS A 1 điểm; nhưng tổng điểm TBCN 4 năm học ở cấp THCS của HS B (40 điểm) lớn hơn HS A (32 điểm) là 8 điểm. Do đó, để bảo đảm điểm quy đổi kết quả 4 năm học cấp THCS của HS A lớn hơn HS B, phải chia 8 điểm cho một số lớn hơn hoặc bằng 9 để phép chia có kết quả nhỏ hơn 1. Và 10 là số được chọn, vì tính đơn giản của phép chia cho 10 và không phải làm tròn số.

Theo TTHN

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Thay đổi cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2018

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247