Thông báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 2018

Điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế năm 2018 đã được cập nhật chi tiết tại đây

Thông báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 2018

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

7720101

Y khoa

23.25

2

7720501

Răng - Hàm - Mặt

22.75

3

7720110

Y học dự phòng

18.15

4

7720115

Y học cổ truyền

20.25

5

7720201

Dược học

20.75

6

7720301

Điều dưỡng

18.15

7

7720601

Kỹ thuật xét nghiệm y học

19.25

8

7720602

Kỹ thuật hình ảnh y học

18.50

9

7720701

Y tế công cộng

16.15


Theo TTHN

Viết bình luận: Thông báo điểm chuẩn vào trường Đại học Y Dược - Đại học Huế 2018

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học