Trường Đại học Bình Dương

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 trường Đại Học Bình Dương.
  • Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương năm 2013

    Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bình Dương năm 2013

    Trường Đại Học Bình Dương vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013 với tổng chỉ tiêu toàn trường là 2800. Trường nằm trong khu kinh tế trọng điểm đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Viết bình luận:Trường Đại học Bình Dương

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247