Xét tuyển NV2 Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2014

Năm 2014, Đại học Công nghiệp Hà Nội xét tuyển bổ sung nguyện vọng 2 với 3 hệ: Đại học, cao đẳng và liên thông lên đại học. Chi tiết cụ thể, các xem xem dưới đây:

Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2

Hệ đại học:

STT

Khối

ngành

Tên ngành

Số lượng cần tuyển Đợt 2

Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyến đợt2 (đã tính điểm ưu tiên khu vực và chính sách)

1

DI

D220113

Việt Nam học ( hướng dẫn du lịch )

60

>14,0

2

A

D510402

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu)

60

>19,0 (có tính hệ

số 2 môn hóa học)

3

B

D510402

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu)

>20,0

(có tính hê

số 2 môn hóa học)

4

A

D510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

140

>14,0

5

B

D510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

>15,0

6

V,H

D210404

Thiết kế thời trang

70

>14,0

 *  Đối với các ngành: Công nghệ kỹ thuật Hoá học, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ kỹ thuật Hoá học (chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu) có qui định môn thi chính thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm chuẩn trên và có điếm xét tuyến cơ bản > 14,0 (điểm xét tuyến cơ bản được tính bằng tông điếm thi 3 môn cộng với điểm ưu tiên khu vực và điếm ưu tiên chính sách).

Hệ cao đẳng

STT

Khối

ngàiih

Tên ngành

Số lượng cần tuyển Đơt 2

Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (đã tính điểm ưu tiên khu vực và chính sách)

1

A

C510202

Công nghệ chế tạo máy

210

>10,0

2

A

C510203

Công nghệ kỹ thuật Cơ điên tử

150

>10,0

3

A

C510205

Công nghệ kĩ thuật ô tô

430

>10,0

4

A

C510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điên tử

290

>10,0

5

A

C510302

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

400

>10,0

6

A

C480201

Công nghệ thông tin

320

>10,0

7

A,D1

C340301

Kê toán

270

>10,0

8

A

C510206

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

110

>10,0

9

A,D1

C340101

Quản trị kinh doanh

140

>10,0

10

A,V

C540204

Công nghệ may

130

>10,0

11

B

C540204

Công nghệ may

>11,0

12

V,H

C210404

Thiêt kê thời trang

90

>10,0

13

A

C510401

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

230

>13,0

(có tính hệ số 2 môn . Hóa học) 

14

B

C510401

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

>14,0 Nụ (có tính hệ sổ 2 môn Hóa học)

15

A

C510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

250

>10,0

16

A

C510303

Công nghệ kỹ thuật điêu khiển và tự động hóa

210

>10,0

17

A,D1

C340201

Tài chính - Ngân hàng

160

>10,0

18

A,D1

C220113

Việt Nam học

140

>10,0

19

A

C510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

130

>10,0

20

B

C510406

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

>11,0

21

A,D1

C340102

Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD Du lịch)

90

>10,0

Hệ liên thông đại học chính quy 

STT

Khối

ngành

Tên ngành

Sô lượng cần tuyên Đợt 2

Đỉểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 (đã tính điểm ưu tiên khu vực và chính sách)

1

A

D510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

 

>13,0

2

A

D510203

Cồng nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

 

>13,0

3

A

D510205

Cône nghệ kỹ thuật Otô

 

>13,0

4

A

D510301

Cồng nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

400

>13,0

5

A

D510302

Công nghệ kỹ thuật Điện Lử, truyên thông

 

>13,0

6

A

D480101

Khoa học máy tính

 

>13,0

7

A

D340301

Kê toán

 

>13,0

8

A

D510206

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

 

>13,0

9

A,DI

D340101

Quản trị kinh doanh

 

>13,0

10

A,v

D540204

Công nghệ May

 

>13,0

11

B

D540204

Công nghệ May

 

>14,0

12

A

D510401

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

 

>13,0

13

B

D540401

Công nghệ kỳ thuật Hoá học

 

>14,0

14

A

D510303

Công nghệ điêu khiên và tự động hoá

 

>13,0

15

A,DI

D340201

Tài chính ngân hàng

 

>13,0

*  Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyền đợt 2 Đại học từ 20/08/2014 đến 10/09/2014 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyến sinh (phòng 110, tầng 1, Nhà A2).

Nguồn: Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

5 bình luận: Xét tuyển NV2 Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247