Xét tuyển NV2 Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2014

Sau khi công bố điểm chuẩn, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh đã công bố chỉ tiêu và điểm xét tuyển NV2 năm 2014. Cụ thể, các em xem chi tiết dưới đây:

Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh xét tuyển NV2 năm 2014

STT

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

thi

Chỉ

tiêu

cần

tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT

Nguồn

tuyển

 

Đào tạo trình độ đại học

 

1040

 

 

1

Kê toán (gồm các chuyên ngành Ke toán công; Kế toán doanh nghiệp)

D340301

A, A1, D1

430

Khối A: 14.0 điểm Khối A1: 14.0 điểm Khối D1: 14.0 điểm

Thi

đại

hoc

2

Kiểm toán

D340302

A, A1, D1

50

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

3

Tài chính - Ngân hàng

chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Thuế.

D340201

A, A1,D1

250

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

học

Tài chính - Ngân hàng chuyên ngành Thẩm đinh giá.

D340201

A,A1,D1

50

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

học

5

Quản trị kinh doanh

(chuyên ngành Quàn tri kinh doanh tổng hợp)

D340101

A, A1, D1

180

Khối A: 13.0 điểm Khối A1: 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

6

Hệ thống thông tin quản lý (chuyên ngành Tin học - Kế toán).

D340405

A, A1, D1

80

Khối A: 13.0 điêm Khối A1 13.0 điểm Khối D1: 13.0 điểm

Thi

đại

hoc

 

Đào tạo trình độ cao đẳng

 

100

 

 

1

- Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp).

C340301

A, A1, D1

100

Khối A: 10.0 điểm Khối A1: 10.0 điểm Khối D1: 10.0 điểm

Thi

đại

học

 2. Thủ tục xét tuyển:

* Hồ sơ xét tuyển gồm:

-   Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014 do trường thí sinh dự thi cấp, có đóng dấu đỏ và ghi đầy đủ vào phần dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2

-  Một phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại ( nếu có) của thí sinh.

-  Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

Các hồ sơ không đúng quy định sẽ không được xét tuyển.

*  Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT ở trên là điểm không nhân hệ số và áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực 3, mức chênh lệch điểm giữa các nhóm đôi tượng kế tiếp là 1.0 điểm; giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm Nguyên tắc xét tuyến: Lấy theo kết quả điểm thi tuyển sinh của thí sinh từ cao xuống thấp theo Khối thi và theo ngành, chuyên ngành đăng ký xét tuyển cho đến khi đạt chỉ tiếu cần tuyển.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2014 đến 17h00 ngày 10/09/2014. (trường hợp thi sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh thì tính theo ngày gửi được đóng dấu trên phong bì).

* Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

* Thí sinh được phép rút lại hồ sơ xét tuyển đã nộp, hạn cuối đến 17h00’ ngày 10/09/2014. Thí sinh phải trực tiếp đến rút hồ sơ xét tuyển đã nộp. Nhà trường không hoàn trả lệ phí xét tuyển cho những thí sinh xin rút hồ sơ.

Nguôn: Đại học tài chính - quản trị kinh doanh

Viết bình luận: Xét tuyển NV2 Đại học Tài chính quản trị kinh doanh năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247