Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các ngành của trường.

Điểm chuẩn NV2 Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM

Điểm chuẩn từng ngành cụ thể như bảng sau:

Các ngành đào tạo ĐH

Mã ngành

Điểm chuẩn (Nhóm Học sinh phổ thông- khu vực 3)

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

D520503

Khối A,A1: 15 điểm; Khối B: 16,5 điểm

Quản trị kinh doanh

D340101

Khối A,A1: 18 điểm; Khối D1: 18,5 điểm

Khí tượng học

D440221

Khối A,A1: 15,5 điểm; Khối B: 17,5 điểm; Khối D1: 16 điểm

Thủy văn

D440224

Khối A,A1: 14,5 điểm; Khối B: 15,5 điểm; Khối D1: 14,5 điểm

Cấp thoát nước

D110104

Khối A,A1: 17 điểm

Công nghệ thông tin

D480201

Khối A,A1: 17 điểm; Khối D1: 17 điểm

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

Khối A,A1: 18,5 điểm; Khối D1: 18,5 điểm

 

Các ngành đào tạo 

Mã ngành

Điểm chuẩn

(Nhóm Học sinh phổ thông - khu vực 3)

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

Khối A,A1: 13,5 điểm; Khối B: 15 điểm

Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

C515902

Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm

Quản lý đất đai

C850103

Khối A,A1:13,5 điểm; Khối B: 14,5 điểm; Khối D1: 13,5 điểm

Quản trị kinh doanh

C340101

Khối A,A1: 12 điểm; Khối D1: 12 điểm

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm

Khí tượng học

C440221

Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D1: 10 điểm

Thủy văn

C440224

Khối A,A1: 10 điểm; Khối B: 11 điểm; Khối D1: 10 điểm

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

Khối A,A1: 10 điểm

Hệ thống thông tin

C480104

Khối A,A1: 10 điểm; Khối D1: 10 điểm

Tin học ứng dụng

C480202

Khối A,A1: 10 điểm; Khối D1: 10 điểm

Nguồn: Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM 

Viết bình luận: Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM công bố điểm chuẩn NV2 năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247