Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - mã đề 003

Chi tiết đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 mã đề 003 mới thi chiều ngày 18/6 có đáp án của Ban chuyên môn Tuyensinh247.

Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - mã đề 003

Mã đề: 003 - Tuyensinh247.com

1. D

2. A 

3. D 

4. D 

5. A 

6. C 

7. D 

8. B 

9. C

10. D 

11. D

12. D

13. B

14. B

15. C

16. A

17. A

18. B

19. B

20. D

21. B

22. A

23. D

24. B

25. C

26. A

27. B

28. B

29. C

30. C

31. B

32. B

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. C

39. D

40. C

Đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - mã đề 003

Question 35. We decided to leave early in order to avoid traffic jams.

A. We decided to leave early so that we could avoid traffic jams.

B. We decided to leave early but we can avoid traffic jams.

C. We decided leaving early so that to avoid traffic jams.

D. We decided leaving early therefore we can avoid traffic jams.

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - ma de 003

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - ma de 003

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - ma de 003

Dap an de thi mon Anh vao lop 10 Ha Noi 2022 - ma de 003

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đáp án đề thi môn Anh vào lớp 10 Hà Nội 2022 - mã đề 003

  •  
Bứt Phá lớp 10 - Tuyensinh247