Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Lịch Sử năm 2014

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 4 có đáp án năm học 2013 - 2014 trường THCS Minh Tiến, các em theo dõi dưới đây.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử năm 2014 - THCS Minh Tiến

Câu 1: Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm nào ?

Câu 2: Sau khi nhà Nguyễn thành lập đã lấy đâu làm kinh đô?

Câu 3: Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán trên con sông nào?

Câu 4:  Để thống trị đất nước, nhà Nguyễn ban hành Bộ luật nào?

Câu 5: Nhà Hậu Lê đó làm gỡ để tôn vinh những người có tài?

Câu 6: Kể tên ba nhân vật lịch sử tiêu biểu mà em biết?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Sử năm 2014 - THCS Minh Tiến

câu 1:. Năm 1789 (1 điểm)    

câu 2: . (Huế) ( 1điểm)

câu 3: . Sông Bạch Đằng  (1 điểm)

Câu 4: . Bộ luật Hồng Đức  ( 1 điểm)                             

Câu 5:(3 điểm)a. Đặt ra lễ xướng danh                        

                          b. Đặt ra lễ vinh qui

                         c. Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu

Câu 6: (3 điểm) Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Quang Trung.... 

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 4 năm 2014 các em chú ý theo dõi.  

Nguồn Dethi.vioelt5 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Lịch Sử năm 2014

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!