Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án năm 2014

Cập nhật đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 có đáp án thứ hai ngày 5/5/2014.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014

I. Phần trắc nghiệm:

    Hãy khoành tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

1. Số liền trước của số 525 là:

          a.    524                       b.   526

2. Kết quả của phép cộng: 372 + 225 và phép trừ: 82 - 24

          * Kết quả của phép cộng:    a.  597           b.  596             c. 595      

* Kết quả của phép trừ:       a.   59            b.  57               c. 58

3. Kết quả của phép nhân:  4 x 7 là:

          a. 26             b. 27               c. 28

4. Kết quả của phép chia:  45 : 9 là:

a. 3               b. 5                 c. 4

5. Kết quả đổi đơn vị đo sau. 1km = .......m

          a. 800 m       b. 900m         c. 1000m

6.Chuvi hình tam giác biết độ dài mỗi cạnh của hình tam giác đó đều bằng 6 cm:                              

a. 16cm    ;    b. 17cm    ;    c. 18 cm  

II. Phần tự luận.

 1. a. Đặt tính rồi tính:

      632 + 425                     451+ 46                 772 – 430              386 - 35

     b. Tìm X:

      X : 5 = 4                                 3  x   X = 18 

2. Giải bài toán sau: 

a. Đội một trồng được 350 cây, đội hai trồng được nhiều hơn đội một 102 cây. Hỏi đội hai trồng được bao nhiêu cây?

b. Lớp em có 21 bạn, xếp đều thành 3 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn? 

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2014

I.Phần trắc nghiệm: 

1. Khoanh vào a      (1 điểm)

2. a. Khoanh vào a  (0,5 điểm)

    b. Khoanh vào c  (0,5 điểm)

3. Khoanh vào c     (1 điểm)

4. Khoanh vào b     (1 điểm)

5. Khoanh vào c     (1 điểm)

6. Khoanh vào c     (1 điểm)

II. Phần tự luận:

1. a. Đặt tính rồi tính. ( 1 điểm) mỗi phép tính đúng (0,25 điểm)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 2 co dap an nam 2014

     b. Tìm X. (1 điểm) làm đúng mỗi bài tìm X (0,5 điểm)

            X : 5 = 4                                   3 x X = 18

                 X = 4 x 5                                   X =  18 : 3               

                 X = 20                                       X =  6

2. Giải bài toán: (2 điểm) giải đúng mỗi bài toán (1 điểm)

a.                                        Bài giải

Đội hai trồng được số cây là:

350 + 102 = 452 (cây)

     Đáp số: 452 cây. 

b.                                         Bài giải

Mỗi hàng có số bạn là:

21 : 3 = 7 (bạn)

    Đáp số: 7 bạn.

Theo Giáo viên Đàm Vân Anh - Dethi.violet

Tuyensinh247.com liên tục cập nhật các phần tiếp theo của đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé! 

2 bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247