Phương pháp giải bài tập về đốt cháy este và phản ứng este của thủ khoa

Dạng toán đốt cháy este và thủy phân este là một trong những dạng câu hỏi khó để lấy điểm cao trong các đề thi và các bạn vẫn còn lúng túng với dạng bài tập này, dưới đây là chia sẻ của thủ khoa môn hóa các bạn bí kíp để chinh phục dạng bài này.

Giao lưu, chia sẻ phương pháp giải bài tập đốt cháy và bài tập este hóa

Video thủ khoa Ngô Minh Hiếu chia sẻ Phương pháp giải bài tập về đốt cháy este và phản ứng este

Câu 1 (ID: 107140). Cho các phản ứng sau:

                          Askt

CH3COOH  +  Cl2  →  ClCH2COOH  +   HCl     (1)

HCOOH   + 1/2O2 → CO2    +   H2O              (2)

                        H2SO4 đặc

CH3COOH+C2H5OH  →  CH3COOC2H+ H2O  (3)

C2H5OH+HCl  → C2H5Cl  +   H2O              (4)

Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng este hóa?

 A. (1) và (4).                   B. (2) và (4).         C. (2) và (3).                 D. (3) và (4).

Câu 2(ID: 107141).Cho phản ứng:

  CH3COOH   + C2H5OH D  CH3COOC2H5  + H2

Khi thêm vào hỗn hợp phản ứng một lượng đáng kể CH3COOH thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?      

A. Thuận.                                                   B. Nghịch.                    

C. Không chuyển dịch.                     D. Tất cả đều sai.

Câu 3(ID: 107142).Cho phản ứng hóa học: 

                                 H2SO4đ

CH3COOH   + C2H5OH    →  CH3COOC2H5  + H2

Hãy cho biết vai trò của H2SO4đ trong phản ứng trên là gì?

A. Xúc tác.                                   B. Hút nước.                     

C. Môi trường.                             D. Xúc tác và hút nước.

Câu 4(ID: 107143). Phát biểu nào sau đây đúng: Phản ứng este hóa là phản ứng của:

A. Axit hữu cơ và ancol                   

B. Axit vô cơ và ancol

C. Axit no đơn chức và ancol no đơn chức   

D. Axit (vô cơ hay hữu cơ) và ancol

Câu 5(ID: 107144).  Biện pháp nào dưới đây được dùng để nâng cao hiệu suất phản ứng este hoá

A. Thực hiện trong môi trường kiềm.

B. Chỉ dùng H2SO4 đặc làm xúc tác.

C. Lấy dư 1 trong 2 chất đầu hoặc giảm nồng độ các sản phẩm đồng thời dùng H2SO4 đặc làm xúc tác và chất hút nước.

D. Thực hiện trong môi trường axit đồng thời hạ thấp nhiệt độ

Câu 6(ID: 107145). Đun glixerol với hỗn hợp các gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ  tính đồng phân cấu tạo)?

A. n2(n+1)/2.                           B. n(n +1)/2.   

C. n2(n+2)/2.                            D. n(n +2)/2.

Câu 7(ID: 107146). Đốt cháy este no, đơn chức thu được

A.nCO2< n H2O                           B. nCO2> n H2O

C. nCO2= n H2O                          D.không xác định

Câu 8(ID: 107147). Đốt cháy hết a mol este A được 2a mol CO2. A là

A. Metyl fomat.                                          B.  Este 2 lần este. 

C.  Este vòng.                                   D.  Este không không no.

Câu 9(ID: 107148). Đốt cháy hoàn toàn 1 th ể tích hơi este đơn chức E phải dùng 2 thể tích O2 (đo ở  cùng điều kiện). E là

A. este 2 lần este.                              B. este không no.    

C.  metyl fomat.                                          D. etyl axetat

Câu 10(ID: 107149).  Khi  đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì  số mol  CO2

sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. metyl axetat                                  B. etyl axetat.    

C. n-propyl axetat.                           D. metyl  fomat.       

Câu 11(ID: 107151). Hỗn hợp A gồm axit axetic và etanol. Chia A thành ba phần bằng nhau.

    + Phần 1 tác dụng với Kali dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra.

    + Phần 2 tác dụng với Na2CO3 dư thấy có 1,12 lít khí CO2 thoát ra. Các thể tích khí đo ở đktc.

    + Phần 3 được thêm vào vài giọt dung dịch H2SO4, sau đó đun sôi hỗn hợp một thời gian. Biết hiệu suất của phản ứng este hoá bằng 60%. Khối lượng este tạo thành là bao nhiêu?

A. 8,80 gam               B. 5,20 gam         C. 10,56 gam                           D. 5,28 gam

Câu 12(ID: 107152). Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol  axit cacboxylic đơn chức X cần đủ 3,5 mol O2. Trộn 7,4 gam X với lượng đủ ancol no Y (biết tỉ khối hơi của Y so với O2 nhỏ hơn 2). Đun nóng hỗn hợp với H2SO4 làm xúc tác. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 8,7 gam este Z  (trong Z không còn nhóm chức nào khác). Công thức cấu tạo của Z là:

A. C2H5COOCH2CH2OCOC2H5            

B. C2H3COOCH2CH2OCOC2H3

C. CH3COOCH2CH2OCOCH3

D. HCOOCH2CH2OCOH

Câu 13(ID: 107153). Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7

B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9

Phuong phap giai bai tap ve dot chay este va phan ung este cua thu khoa

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Phương pháp giải bài tập về đốt cháy este và phản ứng este của thủ khoa

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247