Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong dao động điều hòa

Thầy Phạm Quốc Toản hướng dẫn giải các dạng bài tập môn Lý về Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong dao động điều hòa.

Câu 1.   Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(4pt + p/3) (cm,s). tính tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ nhất.

      A. 25,71 cm/s.          B. 42,86 cm/s                  C. 6 cm/s                D. 8,57 cm/s.

Câu 2.  (105920) Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là

      A. 1/10 s.                   B. 1/20 s.                         C. 1/30 s.                           D. 1 s.

Câu 3. (105921) Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, khi vật đi từ điểm M có x1= A/2 theo chiều âm đến điểm N có li độ x2 = - A/2 lần thứ nhất mất 1/30s. Tần số dao động của vật là

      A. 5Hz                       B. 10Hz                           C. 5p Hz                           D. 10p Hz

Câu 4. (105922) Con lắc lò xo dao động với biên độ A. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến điểm M có li độ x = A√2/2 là 0,25(s). Chu kỳ của con lắc:

      A. 1(s)                     B. 1,5(s)                           C. 0,5(s)                            D. 2(s)

Câu 5. (105923) Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 giây là

      A. 8 cm.                              B. 6 cm.                           C. 2 cm.                             D. 4 cm.

Câu 6. (105924) Vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh VTCB O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/3, quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi được là

      A. (√3- 1)A;              B. 1A                      C. A,                           D. A.(2 - √2)

Câu 7. (105925) Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A là

A. 1/6f                                 B. 1/4f                              C. 1/3f                               D. 4/f  

Câu 8. (105926) Một vật dao động điều hòa với biên độ A và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài A√2là:

      A. T/8                B. T/4                              C. T/6                                D. T/12

Câu 9. (105927) Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 là 1s. Chu kì dao động của con lắc là:

      A. 6(s).               B. 1/3 (s).                         C. 2 (s).                  D. 3 (s).

Câu 10. (105928) Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5pt + p/6) + 1 (cm). Trong giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật đi qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương được mấy lần?

      A. 3 lần                    B. 2 lần.                           C. 4 lần.                             D. 5 lần.

Câu 11. (105929) Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4pt + p/3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian Dt = 1/6 (s).

      A. √3cm.                  B. 3√3cm.                    C. 2√3cm.                         D. 4√3cm.

Câu 12. (105930) Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10pt(cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động

      A. 1,2m/s và 0       B. 2m/s và 1,2m/s          C. 1,2m/s và 1,2m/s           D. 2m/s và 0

Video hướng dẫn làm bài môn Lý về ứng dụng vòng tròn lượng giác trong dao động điều hòa

Ung dung vong tron luong giac trong dao dong dieu hoa

Theo Thethaohangngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Ứng dụng vòng tròn lượng giác trong dao động điều hòa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!