Trường Học Viện Tài chính

Thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn và điểm nguyện vọng 2 trường Học viện Tài chính.
  • Điểm chuẩn NV1 Học viện Tài chính năm 2012

    Điểm chuẩn NV1 Học viện Tài chính năm 2012

    Ngày 13/8, Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu, mức điểm xét tuyển NV2. Học viện Tài chính có điểm sàn xét tuyển vào trường khối A là 19, trường không xét tuyển NV2.

1 bình luận:Trường Học Viện Tài chính

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!