Danh sách trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Danh sách các trường Đại học, cao đẳng công bố mức điểm xét tuyển – ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 được cập nhật đầy đủ dưới đây, các em tham khảo nhé.

Điểm sàn xét tuyển đầu vào - hay còn gọi là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - điểm xét tuyển đầu vào là mức điểm cơ sở để thí sinh biết mình có đủ điều kiện nộp hồ sơ vào trường hay không.

Lưu ý:

- Điểm xét tuyển không phải điểm trúng tuyển.

- Dựa vào mức điểm xét tuyển của các trường công bố, thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng phù hợp hơn với điểm thi của mình.

- Danh sách được cập nhật liên tục, các em lưu lại link để tiện theo dõi thông tin các trường nhanh nhất.

STT

Tên trường

Link xem chi tiết

237

Đại học Công nghệ Miền Đông

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-cong-nghe-mien-dong-c24a53524.html

236

Học viện Cán bộ TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-can-bo-tphcm-nam-2020-c24a54030.html

235

Trường Sĩ quan Không quân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-khong-quan-nam-2020-c24a53564.html

234

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-y-duoc-hoc-co-truyen-viet-nam-cong-bo-diem-san-2020-c24a53297.html

233

Đại học Thái Bình 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-thai-binh-c24a53370.html

232

Đại học Tiền Giang 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tien-giang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53467.html

231

Khoa Y - ĐHQG TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/khoa-y-dh-quoc-gia-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53435.html

230

Đại học Xây dựng miền Trung 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-xay-dung-mien-trung-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53426.html

229

ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-thanh-hoa-2020-c24a53400.html

228

Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-y-duoc-dh-thai-nguyen-c24a53245.html

227

Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a54009.html

226

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-c24a53280.html

225

Đại học Điều dưỡng Nam Định

https://thi.tuyensinh247.com/dh-dieu-duong-nam-dinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53317.html

224

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

https://thi.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53364.html

223

Đại học Phạm Văn Đồng

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-pham-van-dong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53421.html

222

Đại học Phú Yên

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-phu-yen-nam-2020-c24a53422.html

221

Đại học Đồng Nai

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-dong-nai-nam-2020-c24a53439.html

220

Đại học Quảng Nam https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quang-nam-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53423.html

219

Đại học Bạc Liêu https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-bac-lieu-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53463.html

218

Đại học Trà Vinh https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-tra-vinh-c24a53468.html

217

Đại học Phòng cháy Chữa cháy https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-phong-chay-chua-chay-c24a53549.html

216

Đại học Cảnh sát Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-canh-sat-nhan-dan-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53548.html

215

Đại học Luật TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-luat-tphcm-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a54006.html

214

Đại học Y Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-y-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53376.html

213

Đại học Y Dược TP.HCM 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-y-duoc-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53460.html

212

Đại học An Giang 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-an-giang-c24a53462.html

211

ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho-nam-2020-c24a53466.html

210

ĐH Công Nghệ Đồng Nai 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-cong-nghe-dong-nai-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53477.html

208

Đại học Tây Đô

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-tay-do-c24a53486.html

207

Đại học Tân Trào 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-tan-trao-c24a53492.html

206

Đai học Hòa Bình 

http://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-hoa-binh-nam-2020-c24a53495.html

205

Đại học Lạc Hồng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-lac-hong-nam-2020-c24a53509.html

204

Đại học Kiên Giang 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-giang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53527.html

203

Đại học Tân Tạo

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-tan-tao-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53528.html

202

Đại học Yersin Đà Lạt 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-yersin-da-lat-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53539.html

201

Đại học Kỹ Thuật Hậu Cần - CAND

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dai-hoc-ky-thuat-hau-can-cong-an-nhan-dan-nam-2020-c24a53550.html

200

Đại học Dược Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-duoc-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53318.html

199

Trường Sĩ quan Lục Quân 2

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-luc-quan-2-nam-2020-c24a53560.html

198

Đại học An ninh Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-cong-bo-diem-san-2020-c24a54005.html

197

Học viện Kỹ thuật Quân sự https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-ky-thuat-quan-su-nam-2020-c24a53551.html

196

Học viện Quân Y

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-quan-y-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53552.html

195

Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-tang-thiet-giap-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53565.html

194

Đại học Tây Bắc

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-tay-bac-c24a53257.html

193

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

https://thi.tuyensinh247.com/dh-y-khoa-pham-ngoc-thach-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53461.html

192

ĐH Nông - Lâm Bắc Giang

https://thi.tuyensinh247.com/dh-nong-lam-bac-giang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53256.html

191

Đại học Hùng Vương

https://thi.tuyensinh247.com/dh-hung-vuong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53252.html

190

Đại học Lao động Xã hội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-lao-dong-xa-hoi-nam-2020-c24a53351.html

189

Đại học Y Dược Hải Phòng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-y-duoc-hai-phong-nam-2020-c24a53377.html

188

Trường Sĩ quan Phòng hóa

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-phong-hoa-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53567.html

187

Trường Sĩ quan Đặc công

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-dac-cong-nam-2020-c24a53566.html

186

Trường Sĩ quan Thông tin

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-truong-si-quan-thong-tin-c24a53563.html

185

Trường Sĩ quan Công binh

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-truong-si-quan-cong-binh-c24a53562.html

184

Trường Sĩ quan Pháo Binh

https://thi.tuyensinh247.com/truong-si-quan-phao-binh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53561.html

183

Trường Sĩ quan Lục quân 1

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-si-quan-luc-quan-1-nam-2020-c24a53559.html

182

Trường Sĩ quan chính trị - Đại học Chính trị

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-hoc-vien-si-quan-chinh-tri-dai-hoc-chinh-tri-2020-c24a53558.html

181

Học viện Hải quân

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-hai-quan-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53557.html

180

Học viện Phòng không - Không quân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-phong-khong-khong-quan-nam-2020-c24a53556.html

179

Học viện Hậu Cần

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-hau-can-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53555.html

178

Học viện Biên phòng

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-bien-phong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53554.html

177

Học viện Khoa học Quân sự

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-khoa-hoc-quan-su-nam-2020-c24a53553.html

176

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-nam-2020-hoc-vien-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-c24a53546.html

175

Học viện Cảnh sát nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-hoc-vien-canh-sat-nhan-dan-c24a53545.html

174

Học viện An ninh Nhân dân

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a54001.html

173

Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-tai-chinh-ngan-hang-ha-noi-c24a53526.html

172

Đại học Kinh tế TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kinh-te-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53444.html

171

Đại học Tây Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-tay-nguyen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53428.html

170

Đại học Sư phạm - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dai-hoc-su-pham-dh-hue-nam-2020-c24a54000.html

169

Đại học Bách Khoa Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-bach-khoa-ha-noi-c24a53298.html

168

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

167

Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

166

Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

165

Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

164

Phân hiệu Kon Tum - ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

163

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-thuat-dh-da-nang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53414.html

162

ĐH Ngoại Ngữ-ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/dh-ngoai-ngu-dh-da-nang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53412.html

161

Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-su-pham-dh-da-nang-c24a53413.html

160

Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-bach-khoa-dh-da-nang-c24a53407.html

159

Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-kinh-te-dh-da-nang-c24a53408.html

158

Đại học Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-da-nang-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53999.html

157

Đại học Kiến trúc Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-truc-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53346.html

156

ĐH Y Dược Cần Thơ 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-y-duoc-can-tho-nam-2020-c24a53470.html

155

Đại học Cửu Long 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cuu-long-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53485.html

154

Đại học Khánh Hòa 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dai-hoc-khanh-hoa-nam-2020-c24a53541.html

153

Đại học Tôn Đức Thắng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-ton-duc-thang-c24a53457.html

152

Đại học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nôị

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-giao-duc-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53274.html

151

Khoa Y Dược- ĐHQG Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-khoa-y-duoc-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53998.html

150

ĐH Y Dược Thái Bình 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-y-duoc-thai-binh-nam-2020-c24a53379.html

149

ĐH Y Tế Công Cộng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-y-te-cong-cong-c24a53378.html

148

ĐH Sư Phạm Hà Nội 2

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-su-pham-ha-noi-2-nam-2020-c24a53362.html

147

ĐH Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-ky-thuat-y-te-hai-duong-c24a53349.html

146

ĐH Nguyễn Tất Thành 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-khoi-nganh-suc-khoe-dh-nguyen-tat-thanh-nam-2020-c24a53997.html

145

Đại học Sài Gòn 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-sai-gon-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53450.html

144

ĐH Sư Phạm TP.HCM 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53453.html

143

Đại học Lâm Nghiệp 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-lam-nghiep-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53350.html

142

Đại học Đà Lạt 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-da-lat-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53427.html

141

Đại học Đông Á

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-dong-a-nam-2020-c24a53490.html

140

Đại học Y Khoa Vinh 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-y-khoa-vinh-nam-2020-c24a53405.html

139

Đại học Kiến trúc TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-kien-truc-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53442.html

138

Đại học Hoa Lư 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-hoa-lu-c24a53343.html

137

Đại học Văn Hóa Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-van-hoa-ha-noi-c24a53374.html

136

Đại học Quảng Bình

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-quang-binh-c24a53398.html

135

Đại học Cần Thơ

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-can-tho-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53464.html

134

Đại học Hùng Vương TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-hung-vuong-nam-2020-c24a53497.html

133

ĐH Tôn Đức Thắng 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-chuong-trinh-du-hoc-luan-chuyen-campus-dh-ton-duc-thang-2020-c24a53991.html

132

Đại học Sao Đỏ 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-sao-do-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53360.html

131

Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-nam-2020-dai-hoc-cong-nghiep-det-may-ha-noi-c24a53543.html

130

Đại học Văn Lang 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-van-lang-nam-2020-c24a53536.html

129

Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an-nam-2020-c24a53506.html

128

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-kinh-te-ky-thuat-binh-duong-c24a53507.html

127

Đại học Việt Bắc

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-viet-bac-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53537.html

126

Đại học Hà Tĩnh

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-ha-tinh-nam-2020-c24a53395.html

125

Đại học Thủy lợi

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-thuy-loi-nam-2020-c24a53373.html

124

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-nam-2020-c24a53571.html

123

Đại học Hải Phòng 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-hai-phong-c24a53328.html

122

ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dh-quoc-gia-tphcm-2020-c24a53431.html

121

Đại học Hàng Hải 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-hang-hai-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53342.html

120

Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên 

https://thi.tuyensinh247.com/khoa-ngoai-ngu-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53248.html

119

ĐH Quốc tế Sài Gòn 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-quoc-te-sai-gon-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53525.html

118

ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/dh-bach-khoa-dh-quoc-gia-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53429.html

117

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-chuan-hoc-ba-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-vinh-nam-2020-c24a53933.html

116

Đại học Đại Nam

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-dai-nam-c24a53489.html

115

Đại học Hoa Sen

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hoa-sen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53496.html

114

Đại học Xây dựng miền Tây

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-du-kien-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-nam-2020-c24a53901.html

113

Đại học Quy Nhơn

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-quy-nhon-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53424.html

112

Đại học Mỏ - Địa chất

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-mo-dia-chat-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53353.html

111

ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/dh-khoa-hoc-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53246.html

110

ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-kinh-te-quan-tri-kinh-doanh-dh-thai-nguyen-2020-c24a53244.html

109

Đại học Văn Hiến 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dgnl-dai-hoc-van-hien-nam-2020-c24a53930.html

108

Học viện Phụ Nữ Việt Nam 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-phu-nu-viet-nam-nam-2020-c24a53294.html

107

ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-nong-lam-dh-thai-nguyen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53243.html

106

ĐH Nông Lâm TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53449.html

105

ĐH Trưng Vương 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-trung-vuong-c24a53529.html

104

ĐH Công nghiệp TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghiep-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53438.html

103

Đại học Hồng Đức 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-hong-duc-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53396.html

102

ĐH Xây dựng miền Tây

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-du-kien-dai-hoc-xay-dung-mien-tay-nam-2020-c24a53901.html

101

ĐH Công nghệ Sài Gòn

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53478.html

100

ĐH Quang Trung 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-quang-trung-c24a53520.html

99

Đại học Đồng Tháp 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-dong-thap-nam-2020-c24a53465.html

98

Học viện Quản lý Giáo dục

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-hoc-vien-quan-ly-giao-duc-nam-2020-c24a53919.html

97

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

https://thi.tuyensinh247.com/phan-hieu-dai-hoc-hue-tai-quang-tri-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53392.html

96

Khoa Quốc tế  - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53916.html

95

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/khoa-ky-thuat-cong-nghe-dh-hue-cong-bo-diem-san-2020-c24a53917.html

94

Khoa Du lịch - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/khoa-du-lich-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53390.html

93

Đại học Khoa học - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue-c24a53384.html

92

ĐH Sư phạm - Đại học Huế

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53382.html

91

Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-nghe-thuat-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-2020-c24a53389.html

90

Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53385.html

89

Đại học Kinh tế - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-kinh-te-dai-hoc-hue-c24a53388.html

88

Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-nam-2020-c24a53387.html

87

Đại học Luật - Đại học Huế

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-luat-dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53383.html

86

Đại học Huế

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-hue-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53916.html

85

ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi-nam-2020-c24a53369.html

84

ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong-dh-thai-nguyen-2020-c24a53247.html

83

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53258.html

82

ĐH Tài Nguyên Và Môi Trường TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/dh-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-cong-bo-diem-san-2020-c24a53455.html

81

Đại học Phenikaa

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-phenikaa-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53532.html

80

Đại học Phương Đông

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-phuong-dong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53519.html

79

ĐH Công nghiệp Vinh

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-cong-nghiep-vinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53484.html

78

Đại học Xây dựng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-xay-dung-c24a53375.html

77

Đại học Công Đoàn

https://thi.tuyensinh247.com/dh-cong-doan-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53300.html

76

Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-khoa-quoc-te-dh-thai-nguyen-nam-2020-c24a53249.html

75

ĐH Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-quan-ly-va-cong-nghe-hai-phong-2020-c24a53906.html

74

HV Thanh Thiếu Niên Việt Nam 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-hoc-vien-thanh-thieu-nien-viet-nam-nam-2020-c24a53296.html

73

Đại học Kinh Tế Nghệ An 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-kinh-te-nghe-an-c24a53488.html

72

Đại học Thành Đô

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-thanh-do-c24a53530.html

71

Đại học Mở Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-nam-2020-c24a53381.html

70

Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-quoc-te-dh-quoc-gia-tphcm-cong-bo-diem-san-2020-c24a53433.html

69

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53898.html

68

Đại học Việt Đức

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-viet-duc-nam-2020-c24a53459.html

67

Đại học Nam Cần Thơ

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-nam-can-tho-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53512.html

66

ĐH Ngoại Ngữ-Tin Học TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-ngoai-ngu-tin-hoc-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2020-c24a53513.html

65

ĐH Công Nghệ Đông Á

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-cong-nghe-dong-a-nam-2020-c24a53476.html

64

ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-ba-ria-vung-tau-nam-2020-c24a53472.html

63

Đại học Mở TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-mo-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53446.html

62

Học viện Tòa Án 

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-toa-an-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53287.html

61

Đại học Thủ Dầu Một

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thu-dau-mot-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53456.html

60

ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-su-pham-ky-thuat-vinh-long-c24a53570.html

59

ĐH Công Nghệ TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-nam-2020-dh-cong-nghe-tphcm-pt-xet-diem-thi-dgnl-c24a53886.html

58

Đại học Gia Định

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-gia-dinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53494.html

57

Đại học Vinh 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-vinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53401.html

56

ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp-ĐH Thái Nguyên 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-nam-2020-dh-ky-thuat-cong-nghiep-dh-thai-nguyen-c24a53242.html

55

ĐH Tài chính - Quản trị Kinh doanh

https://thi.tuyensinh247.com/dh-tai-chinh-quan-tri-kinh-doanh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53368.html

54

ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

https://thi.tuyensinh247.com/dh-cong-nghe-giao-thong-van-tai-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53301.html

53

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-cong-nghiep-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53313.html

52

ĐH Quốc tế Hồng Bàng

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-quoc-te-hong-bang-nam-2020-c24a53521.html

51

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-kien-truc-da-nang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53498.html

50

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

https://thi.tuyensinh247.com/dh-su-pham-ky-thuat-hung-yen-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53363.html

49

ĐH Ngân Hàng Tp.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/dh-ngan-hang-tphcm-dieu-chinh-muc-diem-san-xt-nam-2020-c24a53899.html

48

ĐH Nguyễn Trãi 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nguyen-trai-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53515.html

47

ĐH Công Nghiệp Quảng Ninh 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-cong-nghiep-quang-ninh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53250.html

46

ĐH Kinh Tế-Luật- ĐHQG TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/dh-kinh-te-luat-dh-quoc-gia-tphcm-cong-bo-diem-san-2020-c24a53434.html

45

ĐH Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-2020-c24a53500.html

44

ĐH Giao Thông Vận Tải TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-giao-thong-van-tai-tphcm-c24a53441.html

43

ĐH Giao Thông Vận Tải 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-giao-thong-van-tai-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53319.html

42

Đại học Hạ Long 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ha-long-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53380.html

41

ĐH Kinh Tế-Kỹ Thuật Công Nghiệp 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-kinh-te-ky-thuat-cong-nghe-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53347.html

40 

ĐH Phan Châu Trinh 

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-phan-chau-trinh-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53516.html

39

Đại học Điện lực

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-dien-luc-nam-2020-c24a53316.html

38

ĐH Thái Bình Dương 

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-thai-binh-duong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53534.html

 37

Học viện Ngoại giao

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-hoc-vien-ngoai-giao-c24a53293.html

36 

Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐH Quốc gia HN

https://thi.tuyensinh247.com/dh-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53744.html

35

ĐH Việt Nhật - ĐH Quốc gia Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/dh-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53744.html

34

ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-ngoai-ngu-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53265.html

33

ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia HN

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-khoa-hoc-tu-nhien-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53258.html

32

ĐH Công Nghệ - ĐH Quốc gia HN

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-cong-nghe-dhqg-ha-noi-c24a53266.html

31

ĐH Quốc gia Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/dh-quoc-gia-ha-noi-cong-bo-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53744.html

30

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-c24a53289.html

29

ĐH Công Nghệ TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-cong-nghe-tphcm-c24a53479.html

28

ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn - ĐHQG Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van-dhqg-ha-noi-2020-c24a53263.html

27

Đại học Tài Chính Kế Toán 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-tai-chinh-ke-toan-nam-2020-c24a53425.html

26

Học viện Chính sách và Phát triển

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53282.html

25

ĐH Kinh Tế Tài Chính Hồ Chí Minh

https://thi.tuyensinh247.com/dh-kinh-te-tai-chinh-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53508.html

24

ĐH Văn Hóa TP.HCM 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-van-hoa-tphcm-c24a53458.html

23

ĐH Khoa học Và Công Nghệ 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-khoa-hoc-va-cong-nghe-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53344.html

22

Đại học Thăng Long 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dai-hoc-thang-long-c24a53533.html

21

ĐH Kinh tế Quốc dân

 https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-kinh-te-quoc-dan-c24a53299.html

20

Đại học Nha Trang

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-nha-trang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53420.html

19

Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-dh-cong-nghe-thong-tin-dh-quoc-gia-tphcm-2020-c24a53432.html

18

Đại học Mỹ Thuật TP.HCM

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-my-thuat-tphcm-nam-2020-c24a53447.html

17

Đại học Công Nghệ Và Quản Lý Hữu Nghị 

https://thi.tuyensinh247.com/dh-cong-nghe-va-quan-ly-huu-nghi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53481.html

16

Đại học sư phạm Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-dh-su-pham-ha-noi-c24a53361.html

15

Khoa Luật - ĐHQG Hà Nội 

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-xet-tuyen-nam-2020-khoa-luat-dhqg-ha-noi-c24a53275.html

14

ĐH Luật Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-luat-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53352.html

13

Khoa Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-khoa-quoc-te-dhqg-ha-noi-nam-2020-c24a53277.html

12

Đại học Kiểm Sát Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-nam-2020-c24a53345.html

11

ĐH Dầu Khí Việt Nam

https://thi.tuyensinh247.com/dh-dau-khi-viet-nam-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53315.html

10

Học viện Tài chính

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-tai-chinh-dieu-chinh-muc-diem-san-xet-tuyen-nam-2020-c24a53836.html

9

Đại học Thương mại

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-thuong-mai-nam-2020-c24a53372.html

8

Đại học Hải Dương

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dai-hoc-hai-duong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53348.html

7

Học viện Ngân hàng

https://thi.tuyensinh247.com/hoc-vien-ngan-hang-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53292.html

6

ĐH Ngoại thương

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53684.html

5

ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/truong-dh-kinh-te-dhqg-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53272.html

4

ĐH Tài Chính - Marketing

https://thi.tuyensinh247.com/diem-san-truong-dh-tai-chinh-marketing-nam-2020-c24a53454.html

3

Đại học Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-ha-noi-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53327.html

2

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

https://thi.tuyensinh247.com/dai-hoc-dau-tien-tai-tphcm-cong-bo-diem-san-nam-2020-c24a53677.html

1

ĐH Nội Vụ Hà Nội

https://thi.tuyensinh247.com/nguong-diem-xet-tuyen-dh-noi-vu-ha-noi-nam-2020-c24a53680.html

>> Tham khảo điểm chuẩn các trường ĐH năm qua TẠI ĐÂY

Danh sách trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

-Liên tục cập nhật-


 
Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường Đại học