Thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông tin mới nhất về kỳ thi đánh giá năng lực Hà Nội năm 2024 bao gồm: Lịch thi ĐGNL, cấu trúc đề thi ĐGNL, thời gian làm bài thi ĐGNL, bao nhiêu đợt thi, thi ĐGNL ở đâu....

Viết bình luận:Thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247