Top 100 thí sinh có điểm thi THPT 2020 cao nhất - Tất cả các khối

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 cao nhất cả nước tất cả các khối A00, A01, B00, C00, C01,...

Top 100 thí sinh có điểm thi THPT 2020 cao nhất - Tất cả các khối

(Tiếp tục cập nhật)

18. Khối C05: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C05 năm 2020

17. Khối C04: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C04 năm 2020

16. Khối D14: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D14 năm 2020

15. Khối C03: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối C03 thi tốt nghiệp THPT 2020

14. Khối C02: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C02 năm 2020

13. Khối C01: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối C01 thi tốt nghiệp THPT 2020

12. Khối B08: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối B08 thi tốt nghiệp THPT 2020

11. Khối B03: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối B03 thi tốt nghiệp THPT 2020

10. Khối A09: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A09 thi tốt nghiệp THPT 2020

9. Khối D04: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối D04 thi tốt nghiệp THPT 2020

8. Khối A08: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A08 năm 2020

7. Khối A07: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi khối A07 cao nhất năm 2020

6. Khối D01: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối D01 thi tốt nghiệp THPT 2020

5. KHối C00: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối C00 thi tốt nghiệp THPT 2020

4. Khối B00: Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối B00 năm 2020

3. Khối A02: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A02 thi tốt nghiệp THPT 2020

2. Khối A01: Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A01 thi tốt nghiệp THPT 2020

1. Khối A00: Top 100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Top 100 thí sinh có điểm thi THPT 2020 cao nhất - Tất cả các khối

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!