Phương án tuyển sinh các trường Đại học Cao đẳng năm 2016

Danh sách các trường Đại học, cao đẳng công bố phương án tuyển sinh năm 2016. Đã có 440 trường công bố thông tin tuyển sinh về phương án xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành tuyển sinh năm 2016 như: Đại học FPT, ĐH kinh tế tài chính TPHCM, ĐH kinh doanh và công nghệ Hà Nội,...

Danh sách Đại học công bố phương án tuyển sinh 2016

Thông tin tuyển sinh của tất cả trường ĐH-CĐ 2016 
-> Cập nhật tới 6/4- Phía nam: (Quảng trị trở vào) Phía bắc: Thừa Thiên Huế trở vào

Trường ĐH phía nam | ĐH phía bắc Trường CĐ phía nam | CĐ phía bắc

440: Tải Phương án TS 440 Trường ĐH,CĐ trên cả nước 

262. Thông tin tuyển sinh ĐH Thể dục thể thao TPHCM 2016

261. Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt Anh tuyển sinh năm 2016

260. Phương án tuyển sinh ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TPHCM 2016

259. Phương án tuyển sinh Học viện Hành chính Quốc gia 2016

258. Khoa Y dược Đại học Đà Nẵng tuyển sinh 2016

257. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Nông lâm - ĐH Huế 2016

256. Đại học Luật - ĐH Huế tuyển 900 chỉ tiêu năm 2016

255. Đại học Việt Đức tuyển sinh năm 2016

254. Đại học Quốc tế miền Đông tuyển 1000 chỉ tiêu 2016

253. Phương án tuyển sinh riêng Đại học Phan Châu Trinh 2016

252. Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương tuyển sinh 2016

251. Phương án tuyển sinh Đại học Công nghệ Sài Gòn 2016

250. Phương án tuyển sinh riêng ĐH Sân khấu điện ảnh TPHCM 2016

249. Đại học Phạm Văn Đồng tuyển 1900 chỉ tiêu 2016

248. Phương án tuyển sinh riêng học viện âm nhạc Huế 2016

247. ĐH Kinh tế TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2016

246. Thông tin tuyển sinh Đại học Thành Tây năm 2016

245. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Phương Đông 2016

244. Phương án tuyển sinh Đại học Thành Đông năm 2016

243. Đại học Việt Bắc tuyển 950 chỉ tiêu năm 2016

242. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hải Dương 2016

241. Phương án tuyển sinh Đại học Thủ Đô Hà Nội 2016

240. Đại học Công nghiệp Vinh tuyển sinh năm 2016

239. Đại học Tây Bắc tuyển 2500 chỉ tiêu năm 2016

238. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y khoa Vinh 2016

237. Thông tin tuyển sinh Đại học Thái Bình 2016

236. Viện đại học Mở Hà Nội tuyển 2700 chỉ tiêu 2016

235. Đại học Y dược Thái Bình tuyển 1000 chỉ tiêu năm 2016

234. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2016

233. Đại học FPT thông báo tuyển sinh năm 2016

232. Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị tuyển sinh 2016

231. Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Quản lý giáo dục 2016

230. Học viện Y dược học cố truyền Việt Nam tuyển 600 chỉ tiêu

229. Thông tin tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Việt Nam 2016

228. Đại học Mỹ thuật công nghiệp tuyển 450 chỉ tiêu 2016

227. Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội tuyển 1250 chỉ tiêu 2016

226. Phương án tuyển sinh Đại học Quảng Bình 2016

225. Phương án tuyển sinh Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh 2016

224. Đại học Tài chính quản trị kinh doanh tuyển 1250 chỉ tiêu 2016

223. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội 2016

222. Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển 1550 chỉ tiêu năm 2016

221. Đại học Kiến Trúc Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh 2016

220. Đại học Bạc Liêu thông tin tuyển sinh 2016

219. Đại học Tây Đô tuyển sinh năm 2016

218. Phương án tuyển sinh Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 2016

217. Đại học Quốc tế Hồng Bàng phương án tuyển sinh 2016

216. Học viện phụ nữ Việt Nam tuyển 600 chỉ tiêu 

215. Chỉ tiêu tuyển sinh các trường quân đội năm 2016

214. Trường Sĩ quan chính trị tuyển 634 chỉ tiêu 2016

213. Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội tuyển 540 chỉ tiêu 2016

212. Trường Sĩ quan phòng hóa tuyển sinh 2016

211. Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự (Vin -Hem Pich) tuyển 865 chỉ tiêu 2016

210. Trường Sĩ quan đặc công tuyển 100 chỉ tiêu năm 2016

209. Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp tuyển sinh 2016

208. Trường Sĩ quan không quân thông tin tuyển sinh tnăm 2016

207. Trường Sĩ quan thông tin chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

206. Trường Sĩ quan công binh tuyển 753 chỉ tiêu năm 2016

205. Trường Sĩ quan pháo binh chỉ tiêu tuyển sinh 2016

204. Trường sĩ quan lục quân 2 tuyển 2593 chỉ tiêu 2016

203. Trường sĩ quan lục quân 1 tuyển sinh năm 2016

202. Học viện phòng không không quân tuyển sinh 2016

201. Học viện Hải quân chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

200. Học viện Hậu cần chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

199. Học viện Biên phòng tuyển sinh năm 2016

198. Học viện Khoa học quân sự thông tin tuyển sinh 2016

197. Học viện quân y công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

196. Học viện kỹ thuật quân sự chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

195. Đại học Sao Đỏ tuyển 2920 chỉ tiêu năm 2016

194. Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp phương án tuyển sinh 2016

193. Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh năm 2016

192. Đại học Công đoàn tuyển 2170 chỉ tiêu 2016

191. Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh năm 2016

190. ĐH Nông lâm Bắc Giang 2016 công bố tuyển sinh 2016

189. Đại học Hạ Long tuyển sinh năm 2016

188. Đại học Vinh tuyển 5000 chỉ tiêu năm 2016

187. Đại học Duy Tân phương án tuyển sinh 2016

186. Đại học Kinh Bắc phương án tuyển sinh 2016

185. Đại học dân lập Hải Phòng tuyển 2200 chỉ tiêu năm 2016

184. Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM tuyển sinh 2016

183. Đại học Kiểm sát Hà Nội tuyển 400 chỉ tiêu 2016

182. Đại học Quảng Nam phương án tuyển sinh 2016

181. Đại học Khánh Hòa tuyển sinh năm 2016

180. Trường Sĩ quan công binh phương án tuyển sinh 2016

179. Đại học Kiên Giang chỉ tiêu tuyển sinh 2016

178. Đại học Võ Trường Toản tuyển sinh năm 2016

177. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển 1260 chỉ tiêu năm 2016

176. Đại học Hoa Lư tuyển 800 chỉ tiêu năm 2016

175. Học viện ngân hàng tuyển sinh 4.250 chỉ tiêu

174. Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh 2016

173. Đại học Công nghệ giao thông vận tải tuyển sinh 2016

172. Học viện kỹ thuật mật mã tuyển sinh năm 2016

171. Khoa Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 120 chỉ tiêu

170. Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 250 chỉ tiêu năm 2016

169. Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh năm 2016

168. ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh 2016

167. Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 540 chỉ tiêu năm 2016

166. ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội phương án tuyển sinh 2016

165. Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội tuyển 1610 chỉ tiêu 2016

164. ĐH khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2016

163. Đại học Quốc gia Hà Nội - Chỉ tiêu tuyển sinh 2016

162. Học viện công nghệ bưu chính viễn thông tuyển sinh 2016

161. ĐH Văn hóa TPHCM thông tin tuyển sinh 2016

160. Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an nhân dân năm 2016

159. Đại học Kỹ thuật hậu cần phương án tuyển sinh 2016

158. Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 670 chỉ tiêu

157. Đại học an ninh nhân dân chỉ tiêu tuyển sinh 2016

156. Học viện chính trị công an nhân dân tuyển sinh 2016

155. Học viện cảnh sát nhân dân tuyển 900 chỉ tiêu

154. Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng tuyển sinh năm 2016

153. Đại học Giao thông vận tải tuyển 5000 chỉ tiêu năm 2016

152. ĐH Kinh tế công nghiệp Long An công bố chỉ tiêu tuyển sinh

151. ĐH công nghiệp Việt Trì tuyển 2030 chỉ tiêu năm 2016

150. Đại học Trà Vinh thông tin tuyển sinh năm 2016

149. Đại học Phú Xuân tuyển sinh năm 2016

148. Học viện ngoại giao phương án tuyển sinh năm 2016

147. Đại học Công nghệ thông tin Gia Định tuyển sinh 2016

146. Học viện Hàng không Việt Nam thông tin tuyển sinh 2016

145. Đại học Y dược TPHCM tuyển sinh năm 2016

144. Đại học Văn Lang tuyển sinh 2700 chỉ tiêu 

143. ĐH Lương Thế Vinh tuyển 2000 chỉ tiêu năm 2016

142. Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 1900 chỉ tiêu năm 2016

141. Học viện chính sách và phát triển tuyển sinh năm 2016

140. Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 2900 chỉ tiêu năm 2016

139. Đại học Đông Á công bố phương án tuyển sinh 2016

138. Đại học công nghệ TPHCM tuyển sinh 2016

137. ĐH công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh 2016

136. Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tuyển 1950 chỉ tiêu năm 2016

135. Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng tuyển 830 chỉ tiêu

134. Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tuyển sinh năm 2016

133. Đại học Dược Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2016

132. Đại học Đồng Nai tuyển 2000 chỉ tiêu năm 2016

131. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố chỉ tiêu năm 2016

130. Đại học Tân Tạo tuyển sinh năm 2016

129. Đại học Thủy lợi thông tin tuyển sinh năm 2016

128. Đại học Thương Mại phương án tuyển sinh 2016

127. Đại học kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh 2016

126. Đại học Công nghệ Đông Á tuyển sinh năm 2016

125. Đại học Yersin Đà Lạt tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016

124. Học viện an ninh nhân dân công bố chỉ tiêu năm 2016

123. Đại học Quy Nhơn tuyển sinh năm 2016

122. Đại học Luật Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

121. Đại học Sư phạm TPHCM công bố lịch thi năng khiếu 2016

120. Đại học Cửu Long - phương án tuyển sinh năm 2016

119. Đại học Hùng Vương công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2016

118. Đại học Thái Bình Dương tuyển sinh năm 2016

117. Đại học Hàng hải Việt Nam công bố chỉ tiêu năm 2016

116. Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông tuyển sinh 2016

115. Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai tuyển sinh 2016

114. Khoa quốc tế - ĐH Thái Nguyên phương án tuyển sinh 2016

113. Đại học Y dược Thái Nguyên công bố chỉ tiêu năm 2016

112. Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên tuyển sinh 2016

111. Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên tuyển sinh 2016

110. ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên tuyển sinh 2016

109. Đại học Đà Lạt thông tin tuyển sinh năm 2016

108. Đại học Mỏ địa chất phương án tuyển sinh năm 2016

107. ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tuyển sinh 2016

106. Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển sinh 2016

105. Đại học Buôn Ma Thuột thông tin tuyển sinh năm 2016

104. Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam tuyển sinh 2016

103. Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội tuyển sinh 2016

102. Phương án tuyển sinh Đại học Tiền Giang năm 2016

101.Đại học xây dựng Hà Nội chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

100.Đại học Quốc Gia Hà Nội 2016- Tất cả trường thành viên

99. Đại học Y dược - ĐH Huế thông tin tuyến sinh năm 2016

98. Đại học Khoa học - ĐH Huế thông tin tuyến sinh năm 2016

97. Đại học Sư phạm - ĐH Huế thông tin tuyển sinh năm 2016

96. Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị thông tin tuyến sinh năm 2016

95. Đại học Kinh tế - ĐH Huế thông tin tuyến sinh năm 2016

94. Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế thông tin tuyển sinh năm 2016

93. Khoa Giáo dục thể chất - ĐH Huế tuyển sinh năm 2016

92. Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum tuyển sinh 2016

91. Đại học Quốc gia TPHCM tuyển sinh năm 2016

90. Phương án tuyển sinh Khoa Y - ĐH Quốc gia TPHCM 2016

89. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM 2016

88. Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh 2016

87. Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh năm 2016

86. Đại học Đồng Tháp thông tin tuyển sinh 2016

85. Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định thông tin tuyển sinh 2016

84. Đại học Sư phạm Đà Nẵng thông tin tuyển sinh năm 2016

83. Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng thông tin tuyển sinh năm 2016

82. Đại học Kinh tế Đà Nẵng thông tin tuyển sinh năm 2016

81. Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thông tin tuyển sinh 2016

80. Đại học Nông lâm Thái Nguyên tuyển sinh năm 2016

79. Đại học Hải Phòng phương án tuyển sinh năm 2016

78. Đại học Trưng Vương thông tin tuyển sinh 2016

77. Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội tuyển sinh 2016

76. Đại học Giao thông vận tải cơ sở 2 tuyển sinh năm 2016

75. Đại học Tây Nguyên thông tin tuyển sinh năm 2016

74. Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh năm 2016

73. Đại học ngoại thương chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

72. Đại học Sư phạm TPHCM tuyển 3300 chỉ tiêu năm 2016

71. Đại học Xây dựng miền Trung thông tin tuyển sinh năm 2016

70. Đại học Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh năm 2016

69. Đại học Tân Trào thông tin tuyển sinh năm 2016

68. Phương án tuyển sinh Đại học Hà Nội năm 2016

67. Đại học An Giang tuyển gần 3000 chỉ tiêu năm 2016

66. ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tuyển sinh năm 2016

65. Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương tuyển sinh 2016

64. Đại học Lao động xã hội tuyển sinh năm 2016

63. Đại học Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh năm 2016

62. Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh năm 2016

61. Đại học Dầu khí Việt Nam tuyển sinh năm 2016

60. Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2016

59. Đại học Mỹ thuật TPHCM tuyển sinh năm 2016

58. Đại học Kinh tế Nghệ An tuyển sinh năm 2016

57. Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tuyển sinh 2016

56. Đại học sư phạm nghệ thuật trung ương tuyển sinh 2016

55. Đại học Y tế công cộng công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2016

54. Đề án tuyển sinh Đại học Đại Nam năm 2016

53. Đại học Đông Đô tuyển sinh năm 2016

52. Đại học Điện lực tuyển sinh năm 2016

51. Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2016

50. Học viện báo chí tuyên truyền phương án tuyển sinh năm 2016

49. Đại học Tài nguyên môi trường TPHCM tuyển sinh năm 2016

48. Đại học Cần Thơ tuyển sinh năm 2016

47. Đại học Thăng Long tuyển sinh năm 2016

46. Đại học Y dược Hải Phòng tuyển sinh 2016

45. Đại học Kiến trúc TPHCM tuyển sinh năm 2016

44. Đại học Y dược Cần Thơ tuyển sinh năm 2016

43. Đại học Tài chính kế toán phương án tuyển năm 2016

42. Đại học Nam Cần Thơ phương án tuyển năm 2016

41. Đại học Mở TPHCM phương án tuyển sinh năm 2016

40. Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển sinh 2016

39. Đại học Thủ Dầu Một tuyển sinh năm 2016

38. Đại học Lạc Hồng thông tin tuyển sinh năm 2016

37. Đại học Văn hiến thông tin tuyển năm 2016

36. Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh năm 2016

35. Đại học Sài Gòn tuyển sinh năm 2016

34. Đại học Hoa Sen tuyển sinh năm 2016

33. Đại học Phú Yên tuyển sinh năm 2016

32. ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM tuyển 2016

31. Đại học Quốc tế Sài Gòn công bố phương án tuyển sinh năm 2016

30. Phương án tuyển sinh Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM 2016

29. Đại học Phan Thiết thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2016

28. Đại học Bình Dương tuyển sinh đợt 1 năm 2016

27. Thông tin tuyển sinh Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế năm 2016

26. Đại học Nguyễn Trãi thông báo tuyển sinh năm 2016

25. Đại học Nha Trang công bố phương án tuyển sinh năm 2016

24. Phương án tuyển sinh Đại học Luật TPHCM năm 2016

23. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài chính Marketing năm 2016

22. Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp TPHCM 2016

21. ĐH Kinh tế TP.HCM công bố phương án tuyển sinh 2016

20. Đại học Tôn Đức Thẳng công bố phương án tuyển sinh 2016

19.  Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh 2016

18.  Đại học Bách Khoa TP.HCM thông báo tuyển sinh 2016

17. Đại học Thành Đô thông báo tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1 năm 2016

16. Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Tây năm 2016

15. Đại học Hòa Bình năm 2016 -thông báo tuyển sinh

14. Đại học Giao thông vận tải TPHCM tuyển sinh năm 2016

13. Đại học Công nghệ miền Đông thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2016

12. Đại học Nông lâm TPHCM năm 2016 - Thông báo tuyển sinh

11. Đại học Ngân hàng TPHCM năm- Tuyển sinh 2016 

10. Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2016

9. Đề án tuyển sinh Đại học Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016

8. Thông tin tuyển sinh ĐH Công nghệ TP.HCM 2016

7. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh tế tài chính TPHCM năm 2016

6. Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật TPHCM năm 2016

5. Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2016

4. Phương án tuyển sinh Đại học FPT năm 2016

3. Phương án tuyển sinh Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội 2016

2. Thông tin tuyển sinh Đại học Bách Khoa TPHCM năm 2016

1. Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội tuyển sinh năm 2016

Danh sách Cao Đẳng công bố phương án tuyển sinh năm 2016

138. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa 2016

137. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Huế 2016

136. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Cao su 2016

135. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi 2016

134. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 2016

133. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM 2016

132. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn 2016

131. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 2016

130. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 2016

129. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Cộng Đồng Kiên Giang 2016

128. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Cộng Đồng Hậu Giang 2016

127. Phương án tuyển sinh cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 2016

126. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau 2016

125. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận 2016

124. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Cần Thơ 2016

123. Cao đẳng Bình Định thông báo tuyển sinh năm 2016

122. Thông tin tuyển sinh CĐ bán công nghệ & quản trị doanh nghiệp 2016

121. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y tế Yên Bái 2016

120. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 2016

119. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Y tế Thái Nguyên 2016

118. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Y tế Thái Bình 2016

117. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y tế Sơn La 2016

116. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Y tế Quảng Trị 2016

115. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y tế Quảng Ninh 2016

114. Thông tin tuyển sinh cao đẳng Y tế Phú Thọ 2016

113. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Y tế Ninh Bình 2016

112. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng y tế Hưng Yên 2016

111. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Y tế Hải Phòng 2016

110. Cao đẳng y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh 2016

109. Phương án tuyển sinh Cao đẳng y tế Hà Nội 2016

108. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y tế Hà Nam 2016

107. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Y tế Hà Đông 2016

106. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng y tế Điện Biên 2016

105. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng y tế Bạch Mai 2016

104. Phương án tuyển sinh Cao đẳng xây dựng số 1 2016

103. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng xây dựng Nam Định 2016

102. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng xây dựng công trình đô thị 2016

101. Phương án tuyển sinh Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc 2016

100. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An 2016

99. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Yên Bái 2016

98. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng truyền hình 2016

97. Phương án tuyển sinh Cao đẳng thủy sản 2016

96. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội 2016

95. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng thương mại và du lịch 2016

94. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng thống kê 2016

93. Phương án tuyển sinh Cao đẳng tài nguyên và môi trường miền Trung 2016

92. Cao đẳng sư phạm Quảng Trị thông báo tuyển sinh năm 2016

91. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Lào Cai 2016

90. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn 2016

89. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Hòa Bình 2016

88. Phương án tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Hà Tây 2016

87. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hà Giang 2016

86. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang 2016

85. Phương án tuyển sinh cao đẳng nghệ thuật Hà Nội 2016

84. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng múa Việt Nam 2016

83. Phương án tuyển sinh cao đẳng kỹ thuật công nghiệp 2016

82. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng kinh tế và công nghệ thực phẩm 2016

81. Phương án tuyển sinh cao đẳng kinh tế kỹ thuật Phú Thọ 2016

80. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Điện Biên 2016

79. Thông tin tuyển sinh cao đẳng kinh tế - tài chính Thái Nguyên 2016

78. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc 2016

77. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật trung ương 2016

76. Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật thương mại 2016

75. Phương án tuyển sinh cao đẳng Hoan châu 2016

74. Thông tin tuyển sinh cao đẳng Hàng hải I năm 2016

73. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng dược Phú Thọ 2016

72. Phương án tuyển sinh Cao đẳng du lịch và thương mại 2016

71. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Du lịch Hà Nội 2016

70. Phương án tuyển sinh cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội 2016

69. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Đại Việt 2016

68. Thông tin tuyển sinh cao đẳng công nghiệp Việt Đức 2016

67. Phương án tuyển sinh cao đẳng Công nghiệp và xây dựng 2016

66. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên 2016 

65. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng công nghiệp Nam Định 2016

64. Thông tin tuyển sinh cao đẳng công nghiệp in 2016

63. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng công nghiệp hưng yên 2016

62. Phương án tuyển sinh cao đẳng công nghiệp hóa chất 2016

61. Thông tin tuyển sinh cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội 2016

60. Phương án tuyển sinh cao đẳng công nghệ và môi trường Hà Nội 2016

59. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội 2016

58. Thông tin tuyển sinh cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp 2016

57. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng công nghệ Hà Nội 2016

56. Thông tin tuyển sinh cao đẳng cộng đồng Lào Cai 2016

55. Phương án tuyển sinh cao đẳng cộng đồng Lai Châu 2016

54. Phương án tuyển sinh cao đẳng cộng đồng Hà Nội 2016

53. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng cộng đồng Bắc Cạn 2016

52. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Cơ khí luyện kim 2016

51. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng Asean 2016

50. Cao đẳng Công nghệ và kỹ thuật ô tô tuyển 720 chỉ tiêu

49. Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tuyển 500 chỉ tiêu 2016

48. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng ngoại ngữ công nghệ Việt Nhật 2016

47. Chỉ tiêu các Trường Cao đăng và trung cấp Công an 2016

46. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu năm 2016

45. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng năm 2016

44. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên năm 2016

43. Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo tuyển sinh 2016

42. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội năm 2016

41. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận 2016

40. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Tây Ninh năm 2016

39. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả năm 2016

38. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Bách Việt năm 2016

37. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Yên Bái năm 2016

36. Phương án tuyển sinh Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng năm 2016

35. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương năm 2016

34. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ Viettronics năm 2016

33. Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội 2016

32. Cao đẳng kinh tế TPHCM tuyển gần 2000 chỉ tiêu năm 2016

31. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên 2016

30. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng năm 2016

29. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ Thông tin Đà Nẵng 2016

28. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng y tế Đồng Tháp năm 2016

27. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế 2016

26. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội 2016

25. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa năm 2016

24. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang 2016

23. Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh tuyển sinh năm 2016

22. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt năm 2016

21. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk năm 2016

20. Cao đẳng nghề số 20 - Bộ Quốc phòng tuyển sinh năm 2016

19. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ năm 2016

18. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum năm 2016

17. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 2016

16. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng y tế Bình Định năm 2016

15. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề du lịch Huế năm 2016

14. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng năm 2016

13. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội năm 2016

12. Cao đẳng nghề số 7 - Bộ Quốc phòng tuyển sinh năm 2016

11. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Tài chính hải quan năm 2016

10. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM 2016

9. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam năm 2016

8. Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển sinh năm 2016

7. Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển sinh năm 2016

6. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung năm 2016

5. Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng tuyển sinh đợt 1 năm 2016

4. Đề án tuyển sinh Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng 2016

3. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng năm 2016

2. Thông tin tuyển sinh Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn 2016

1. Thông tin tuyển sinh năm 2016 Cao đẳng sư phạm Gia Lai

-> Tham gia Group học tập trao đổi thông tin phục vụ kỳ thi THPT quôc gia và đại học 2016:

Tuyensinh247.com

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

2 bình luận: Phương án tuyển sinh các trường Đại học Cao đẳng năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH